Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của công tác Hợp tác & Phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu của công tác Hợp tác & Phát triển trong nhiệm kỳ 2020 – 2025

Nhiệm kỳ trọng tâm:

Nâng cao chỉ số hội nhập và quốc tế hoá của Trường thông qua việc mở rộng mạng lưới các đối tác trong và ngoài nước. Xây dựng tính liên thông của các CTĐT tương đương với các chương trình quốc tế, tạo điều kiện cho việc trao đổi SV với các trường của nước ngoài. Gia tăng số lượng SV nước ngoài theo học tại Trường. Tăng số lượng cán bộ khoa học đến giảng dạy và nghiên cứu tại Trường và cán bộ của Trường giảng dạy và nghiên cứu tại nước ngoài.

Chỉ tiêu cụ thể:

  1. Số lượt HSSV nước ngoài học tại Trường: 200/năm (trong đó có 15% học các chương trình chính quy dài hạn).
  2. Mỗi năm có 50 lượt giảng viên và các nhà khoa học nước ngoài giảng dạy và nghiên cứu tại Trường.
  3. Số lượng các nhà khoa học tham gia các hội nghị khoa học quốc tế: 100/năm
  4. Mỗi năm ký mở rộng hợp tác mới với 05 đối tác nước ngoài.
  5. Mỗi năm thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học có hợp tác quốc tế.
  6. Số lượng sinh viên được giao lưu, học tập và làm việc với các đối tác ngoài nước: 250/năm