[Clip] Ngoại Ngữ Trong Tôi – Khoa NN&VH Trung Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Ngoại Ngữ Trong Tôi – Khoa NN&VH Trung Quốc

ULIS qua góc nhìn của những sinh viên, giảng viên Khoa NN&VH Trung Quốc. Là một trong những khoa thu hút rất đông sinh viên theo học, ULIS hiện lên đầy màu sắc.