[Clip] Ngoại Ngữ Trong Tôi – Khoa NN&VH Hàn Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Ngoại Ngữ Trong Tôi – Khoa NN&VH Hàn Quốc

ULIS qua góc nhìn của những sinh viên, giảng viên Khoa NN&VH Hàn Quốc. Cuộc sống tại trường có rất nhiều niềm vui, trải nghiệm và để lại nhiều kỷ niệm trong mỗi người.