Mô hình “Đại sứ ULIS” và Đoàn trường được nhận Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Mô hình “Đại sứ ULIS” và Đoàn trường được nhận Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội năm 2021

Căn cứ Quyết định số 2083QĐ/TĐTN-VP ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Mô hình “Đại sứ ULIS” và tập thể Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN vinh dự nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội cho mô hình tiêu biểu và tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021.
 
Đây là sự ghi nhận của Đoàn cấp trên đối với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường  Hi vọng rằng mô hình “Đại sứ ULIS” và các hoạt động, phong trào Đoàn của ULIS.
 

ĐTN