Thông báo về việc thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021

Căn cứ Thông báo số 2455/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/08/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thay đổi lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021;

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021 như sau:

  1. Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ dự thi: trước 17h00 ngày 24/9/2021

Link đăng ký online: http://tssdh.vnu.edu.vn

  1. Thời gian thi:

– Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ: Thứ Bảy và Chủ nhật (23-24/10/2021)

– Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ: Từ 01/10 đến 08/11/2021 

3. Thời gian công bố Danh sách phòng thi: Trước ngày 19/10/2021

4. Thời gian công bố kết quả thi

      – Đối tượng xét tuyển thẳng thạc sĩ: Trước ngày 05/10/2021

      – Đối tượng dự thi thạc sĩ, tiến sĩ: Trước ngày 05/11/2021

5. Thời gian thông báo trúng tuyển: Ngày 15/11/2021

6. Thời gian khai giảng và nhập học (dự kiến): Ngày 03/12/2021

Ghi chú: Các thông tin cần thiết khác, thí sinh vui lòng xem tại Thông báo số 82/ĐHNN-TB ngày 15/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc tuyển sinh sau đại học năm 2021 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Nếu thí sinh có vướng mắc cần giải đáp vui lòng gọi đến số (024)-66806770 hoặc (024)-37547435.

Hoặc số điện thoại di động (Vui lòng liên hệ trong giờ hành chính):

  1. Trần Thị Phương Nhung, SĐT 0988.738.588, Email phuongnhungdhnn@gmail.com (Phụ trách tuyển sinh đào tạo thạc sĩ)
  2.  Tạ Thị Bích Đào, SĐT 0913.381.125, Email daottb69@gmail.com (Phụ trách xét tuyển thẳng đào tạo thạc sĩ)
  3.  Trịnh Hồng Nam, SĐT 0916.057.398, Email namthvnu@gmail.com (Phụ trách xét tuyển thẳng đào tạo tiến sĩ)
  4.  Nguyễn Thị Mai Hương, SĐT 0967681960, Email huongntm@ulis.vnu.edu.vn (Phụ trách tuyển sinh đào tạo thạc sĩ  Phương pháp Dạy học tiếng Anh (MS TEFL) liên kết với trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ))

      Trân trọng thông báo.