LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 TỪ NGÀY 15.5.2017 ĐẾN NGÀY 21.5.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 TỪ NGÀY 15.5.2017 ĐẾN NGÀY 21.5.2017

THỨ HAI, 15.5.2017

8h00 -9h30 tại phòng 208A, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.

9h30-11h00 tại phòng 208, A1: Họp liên tịch Ban Giám hiệu với Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHNN.

14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp về việc định giá các sản phẩm đào tạo, khoa học công nghệ, khảo thí và hợp tác phát triển.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Ngô Minh Thủy, các ông (bà): Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn HTPT), Đỗ Minh Hoàng (Phòng HTPT), Hà Lê Kim Anh (Phòng Đào tạo), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Trung tâm Khảo thí), Hoa Ngọc Sơn (Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ), Lê Thị Khánh Trang (Phòng KHTC).

14h00 tại Hòa Lạc: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long dự Lễ công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Phát triển ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

THỨ BA, 16.5.2017

8h30-10h00 tại phòng 301, A1: Họp Đảng ủy ĐHNN.

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên.

10h00-11h30 tại phòng 301, A1: Họp bàn về việc quản lý và sử dụng khu Liên hợp Thể thao năm học 2017-2018.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, các ông: Phạm Văn Kim, Phạm Đình Lượng (P.Quản trị); Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL); Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao.

13h30 tại HT Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN: Dự Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc ĐHQGHN và Lễ ký kết phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN với ĐHQGHN.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, các ông, bà: Nguyễn Văn Đoàn (Chủ tịch CĐ Trường), Nguyễn Hoàng Giang (Bí thư ĐTN Trường), Trịnh Hồng Linh (Chủ tịch Hội SV Trường), lãnh đạo Phòng KHCN, đại diện lãnh đạo các Khoa đào tạo, các nhà khoa học Chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp ĐHQGHN từ 2014-2017(Danh sách kèm theo Lịch).

15h30-17h00 tại phòng 301, A1: Họp Nhóm chuyên trách xây dựng hồ sơ chuyên môn đăng ký đề tài KHCN cấp Quốc gia năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, các ông (bà): Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng TVHTPT), Hà Lê Kim Anh (Phòng Đào tạo), Lâm Quang Đông, Trần Thị Hoàng Anh (Phòng KHCN), Nguyễn Thị Minh Tâm, Nguyễn Việt Hùng (Trung tâm NCGDNN và ĐBCL), Phạm Minh Tiến (Khoa NN và VH Trung Quốc), Vũ Hải Hà (Khoa Sư phạm Tiếng Anh), Vũ Thị Thanh Nhã (Khoa Tiếng Anh).

THỨ TƯ, 17.5.2017

8h00-11h30 tại phòng 410, A1: Hội thảo Chương trình Bồi dưỡng giáo viên theo hình thức kết hợp.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Nhóm xây dựng chương trình, đại diện Đề án NNQG 2020 và khách mời.

8h30-10h00 tại phòng 301, A1: Họp Ban tổ chức Hội thảo “CTĐT theo chuẩn đầu ra và những hướng đi mới”.

Thành phần: Theo Quyết định số 857/QĐ-ĐHNN ngày 05/5/2017 của Hiệu trưởng: PHT Ngô Minh Thủy, lãnh đạo Phòng Đào tạo, các ông/bà: Lê Thị Khánh Trang (Trưởng P.KHTC), Vũ Hải Hà (Trưởng Khoa SPTA), Nguyễn Thị Thu Hà ( PTK. NN&VHCNNTA), Vũ Thị Thanh Nhã (Trưởng KTA), Đinh Thị Thu Huyền (Trưởng K.Nga), Đinh Hồng Vân (Trưởng K.Pháp), Phạm Minh Tiến (Trưởng K.Trung), Lê Hoài Ân (Trưởng K.Đức), Đào Thị Nga My (Trưởng K.Nhật Bản), Trần Thị Hường (Trưởng K.Hàn Quốc), Lê Thị Khuyên (Phụ trách BM. Ả Rập), Nguyễn Thị Lan Hường (P.ĐT).

14h00-15h30 tại phòng 410, A1: Gặp mặt các ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức nhà nước 2017 ngạch chuyên viên, kế toán viên, thư viện viên và GVTHPT.

Thành phần: PHT Nguyễn Xuân Long, lãnh đạo Phòng TCCB và các ứng viên đăng ký dự tuyển.

THỨ NĂM, 18.5.2017

8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.

8h00-10h00 tại phòng 301, A1: Hiệu trưởng làm việc với lãnh đạo Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa NN và VH Nga, các ông, bà: Hà Lê Kim Anh (Phòng Đào tạo), Đỗ Minh Hoàng (Phòng Hợp tác Phát triển), Vũ Văn Hải, Nguyễn Huyền Trang (Phòng Chính trị và CTHSSV), Hoa Ngọc Sơn (Khoa ĐT và BD Ngoại ngữ), Huỳnh Anh Tuấn (Khoa Sau đại học).

THỨ SÁU, 19.5.2017

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. Phòng ĐT phối hợp với phòng HTPT thực hiện công văn số 1456/ĐHQGHN-ĐT về việc tư vấn học tập và tiếp nhận sinh viên trao đổi tín chỉ, hạn nộp báo cáo trước ngày 20/7/2017.
  2. Phòng KHCN thực hiện công văn số 1517/ĐHQGHN-KHCN về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2018 thuộc chương trình Tây Nguyên, hạn nộp đề xuất trước ngày 20/5/2017.
  3. Phòng TCCB thực hiện công văn số 328/QLDA về việc cử cán bộ phối hợp dự án, hạn nộp danh sách trước ngày 18/5/2017.
  4. Phòng QT và TT.CNTT&TTHL phối hợp thực hiện công văn số 329/QLDA về việc danh mục thiết bị được đầu tư trong dự án Đánh giá năng lực ĐHNN, hạn nộp đề xuất trước ngày 18/5/2017.
 

 

 

 

 

 

                              TL. HIỆU TRƯỞNG

               PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP