Ca khúc “Người về hôm nay” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ca khúc “Người về hôm nay”

“Người về hôm nay” – Một sáng tác của PGS.TS Nguyễn Lân Trung về người anh Cả của dân tộc Việt Nam được tập thể văn nghệ biểu diễn trong Hội diễn Lời ca dâng Bác 20/4/2016.