Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đoàn trường lần thứ XIX – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đoàn trường lần thứ XIX

BCH Đoàn Trường thực hiện lấy ý kiến sinh viên và thầy cô giáo về Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trình Đại hội Đại biểu Đoàn Trường lần thứ 19, nhiệm kỳ 2017-2019.

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (Đoàn ĐHQGHN) và Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường ĐHNN) tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHNN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019 vào ngày 02/04/2017.

Đại hội có nhiệm vụ tập trung trí tuệ phân tích, đánh giá đúng thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trong nhiệm kỳ 2014 – 2017; khẳng định những kết quả đã đạt được, làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; nhận thức đầy đủ những yêu cầu mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và chương trình hành động của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐHNN trong nhiệm kỳ 2017 – 2019; bầu Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2019 và bầu Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 -2022.

Với vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trước những nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển mới; trên cơ sở tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn ĐHQGHN và Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, các ý kiến xây dựng góp ý của các ban chức năng của Đoàn trường, các Liên chi Đoàn, chi đoàn, các Nhà giáo, các đồng chí cựu cán bộ đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên, Ban Chấp hành Đoàn Trường ĐHNN khóa XVIII trình Đại hội bản báo cáo với nội dung cụ thể như sau:

Nhằm tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHNN lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017 – 2019, BCH Đoàn Trường thực hiện lấy ý kiến các sinh viên và thầy cô về Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN trình Đại hội Đại biểu Đoàn Trường lần thứ 19, nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Đề nghị các thầy cô và các em sinh viên đóng góp ý kiến trước ngày 23/03/2017. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email: doanthanhnien.ulis@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!