Lấy ý kiến điều chỉnh chương trình đào tạo Tiến sĩ theo Quy chế mới của ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Lấy ý kiến điều chỉnh chương trình đào tạo Tiến sĩ theo Quy chế mới của ĐHQGHN

Ngày 13/3/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến điều chỉnh chương trình đào tạo Tiến sĩ theo Quy chế mới của ĐHQGHN.

Đến dự và tham gia hội nghị có lãnh đạo và chuyên viên phụ trách của Khoa Sau Đại học, các thành viên Hội đồng KH&ĐT Sau Đại học và khách mời là các chuyên gia trong ngành ngoại ngữ.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Huỳnh Anh Tuấn – Trưởng khoa Sau Đại học cho biết hội nghị được tổ chức trong bối cảnh sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4//2017, ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN về Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN vào ngày 24/11/2017. Hội nghị được tổ chức nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia để điều chỉnh chương trình đào tạo Tiến sĩ tại Trường Đại học Ngoại ngữ theo quy chế mới này.

Đã có gần 30 đại biểu tham dự hội nghị. Nhiều ý kiến đóng góp đã được đưa ra, với các ý kiến rất cụ thể về khung chương trình, nội dung học phần, tín chỉ,… Những góp ý này sẽ được Nhà trường tổng hợp lại và tham khảo nhằm xây dựng chương trình đào tạo Tiến sĩ đảm bảo chất lượng, phù hợp với yêu cầu của Bộ GD&ĐT, của ĐHQGHN và nhu cầu thực tế của xã hội.

Lệ Thủy-Việt Khoa/ULIS Media