Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN xin thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2018 như sau: 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN, ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2018 số 178/HD-ĐHQGHN ban hành ngày 12/01/2018 của Giám đốc ĐHQGHN;

 1. Giới thiệu chung

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức thi tuyển đào tạo thạc sĩ và xét tuyển đào tạo tiến sĩ các chuyên ngành Ngoại ngữ kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018, cụ thể thời gian như sau:

Các ngày thi (dự kiến):

Thứ Bảy      21 tháng 4 năm 2018

Chủ Nhật    22 tháng 4 năm 2018

Tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn (xét tuyển đào tạo tiến sĩ) từ ngày 23/4 đến ngày 06/5/2018.

Các chuyên ngành tuyển sinh:

– Đào tạo thạc sĩ: Ngôn ngữ Anh, Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc

– Đào tạo tiến sĩ: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga, Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp, Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc

1.1. Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

1.1.1. Thời gian đào tạo

02 năm theo hình thức đào tạo chính quy tập trung

1.1.2. Chuyên ngành đào tạo

Ngôn ngữ Anh, Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc

1.2. Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ

1.2.1. Thời gian đào tạo

– Đào tạo từ cử nhân:      04 năm, theo hình thức chính quy tập trung

– Đào tạo từ thạc sĩ:        03 năm, theo hình thức chính quy tập trung

1.2.2. Chuyên ngành đào tạo

+ Ngôn ngữ Anh, Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Anh

+ Ngôn ngữ Nga, Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Nga

+ Ngôn ngữ Pháp, Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Pháp

+ Ngôn ngữ Trung Quốc, Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc

1.3. Chế độ thu học phí

Học viên cao học (đào tạo thạc sĩ) và nghiên cứu sinh (đào tạo tiến sĩ) đều phải đóng học phí theo quy định của Nhà nước. Mức thu cụ thể sẽ được thông báo theo hướng dẫn thu học phí của Trường Đại học Ngoại ngữ.

 1. Điều kiện dự thi/ dự tuyển

2.1. Dự thi đào tạo thạc sĩ

Về văn bằng: Thí sinh cần đáp ứng điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ các hệ đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, bằng do nước ngoài cấp) ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng kí dự thi. Các đối tượng có văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT.

Về chính sách ưu tiên: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản (xin xem Phụ lục 2 kèm theo dưới đây).

2.2. Dự tuyển đào tạo tiến sĩ

Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ phải đáp ứng những điều kiện sau đây:

 1. Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng từ loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp hoặc ngành/chuyên ngành gần với ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển;
 2. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành, cụ thể văn bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT.
 3. Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học.
 4. Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lý do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.
 5. Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

– Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

– Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh.

– Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

 1. Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt:

– Có chứng chỉ ngoại ngữ theo Bảng tham chiếu ở Phụ lục 9, 10 do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

– Bằng cử nhân hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho chương trình đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

– Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

– Trong các trường hợp trên nếu không phải là tiếng Anh, thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh. Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp trong chuyên môn của các thí sinh thuộc đối tượng này.

– Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ ngành ngôn ngữ Anh hoặc Sư phạm Tiếng Anh phải có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (Quy định tại Phụ lục 9, 10).

 1. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 2. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.

2.3. Các điều kiện khác

Thí sinh cần có Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự,  kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và có đủ sức khoẻ để học tập.

 1. Nội dung thi tuyển đào tạo thạc sĩ và xét tuyển đào tạo tiến sĩ

3.1. Các môn thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

 1. Môn cơ bản: Tuỳ theo chuyên ngành dự thi, thí sinh sẽ thi một trong các môn sau: Ngôn ngữ Anh, LL & PP dạy học Bộ môn Tiếng Anh; Ngôn ngữ Hàn (dạng thức môn thi cơ bản xin xem Phụ lục 4 đính kèm dưới đây).
 2. Môn cơ sở: Năng lực sử dụng tiếng Anh, Năng lực sử dụng tiếng Hàn (thi 02 phần, phần 1: Đọc hiểu, Từ vựng – Ngữ pháp, Viết luận; phần 2: Vấn đáp) (dạng thức môn thi xin xem Phụ lục 5 đính kèm dưới đây).
 3. Môn Ngoại ngữ thứ 2: Thí sinh chọn sẽ thi một trong các tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, hoặc Ả Rập (dạng thức môn thi xin xem Phụ lục 6 đính kèm).

Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ thứ 2 nếu đảm bảo một trong các điều kiện sau:

 1. a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
 2. b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN;
 3. c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;
 4. d) Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN, bậc 4 đối với chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng, bậc 5 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn quốc tế. Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng kí dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (xin xem Phụ lục 7 Phụ lục 8).

3.2. Xét tuyển đào tạo tiến sĩ

Các chuyên ngành đào tạo bậc tiến sĩ bao gồm: Ngôn ngữ Anh, LL & PP dạy hoc Bộ môn Tiếng Anh; Ngôn ngữ Nga, LL & PP dạy hoc Bộ môn Tiếng Nga; Ngôn ngữ Pháp; LL & PP dạy học Bộ môn Tiếng Pháp; Ngôn ngữ Trung Quốc; LL & PP dạy học Bộ môn Tiếng Trung Quốc

Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ cần đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ ngành ngoại ngữ được đào tạo trong nước hoặc nước ngoài như các tiểu mục 1, 2 của mục 2.2 ở trên;
 2. Có các công bố khoa học như tiểu mục 3 của mục 2.2 ở trên;
 3. Có đề cương nghiên cứu và thư giới thiệu như các tiểu mục 4, 5 của mục 2.2 ở trên;
 4. Có một trong những văn bằng hoặc chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ thứ 2 như tiểu mục 6 của mục 2.2 ở trên;
 5. Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
 6. Có hồ sơ và tham gia báo cáo đề cương nghiên cứu trước tiểu ban chuyên môn.

3.3. Điểm xét tuyển và điểm chuẩn

3.3.1. Điểm xét tuyển và điểm chuẩn thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

Điểm xét tuyển: Để được trong diện xét tuyển, thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên (theo thang điểm 10) ở các môn thi cơ bản và cơ sở; đạt 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100) ở môn Ngoại ngữ thứ 2 (nếu không được miễn thi ngoại ngữ thứ 2).

Điểm chuẩn: Được xác định căn cứ trên chỉ tiêu đào tạo được giao và bằng cách tính tổng điểm thi các môn (trừ Ngoại ngữ thứ 2) của từng thí sinh từ cao nhất trở xuống cho từng ngành, chuyên ngành.

3.3.2. Xét tuyển đào tạo tiến sĩ

Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển trình độ tiến sĩ phải có tổng điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu tối thiểu đạt 60/100 trở lên, trong đó điểm đề cương nghiên cứu tối thiểu phải đạt 25/40 điểm.

3.4. Tài liệu hướng dẫn ôn thi

Thí sinh đăng ký dự thi đào tạo thạc sĩ có thể xem đề cương và dạng thức đề thi của các môn thi trong các phụ lục kèm theo thông báo này.

3.5. Xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN

Thí sinh là công dân nước ngoài thực hiện theo văn bản Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN (ban hành kèm theo Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/10/2015 của Giám đốc ĐHQGHN).

 1. Hồ sơ dự thi:

4.1. Thời gian và địa điểm phát hành hồ sơ (dự kiến):

– Thời gian: Từ ngày 21/01 đến 17h00 ngày 06/4 năm 2018

– Địa điểm: Văn phòng Khoa Sau đại học (Phòng 102 nhà A3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

4.2. Thời gian và Địa điểm nộp hồ sơ:

       – Thời gian: Từ ngày 05/3 đến 17h00 ngày 06/4/2018

       – Địa điểm: Văn phòng Khoa Sau đại học (Phòng 102 nhà A3 – Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

4.3. Đăng ký dự thi, dự tuyển trực tuyến qua mạng (bắt buộc):

Việc đăng kí dự thi, dự tuyển được thực hiện theo phương thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Khoa Sau đại học và đăng ký trực tuyến qua mạng (bắt buộc), cụ thể như sau:

Thí sinh truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thời gian khai báo thông tin trực tuyến: từ 8h00 Từ ngày 21/01 đến 17h00 ngày 06/4/2018

Lưu ý: Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo; Thí sinh không đăng ký qua mạng sẽ không đủ điều kiện để dự thi, dự tuyển tuyển sinh.

4.4. Nội dung hồ sơ: Hồ sơ dự thi cần có các giấy tờ sau:

TT Hồ sơ dự thi đào tạo thạc sĩ Hồ sơ dự tuyển đào tạo tiến sĩ
1 Phiếu đăng ký dự thi cao học năm 2018 (có mẫu) Đơn xin dự tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2018 (có mẫu)
2 Sơ yếu lý lịch (viết năm 2018 có xác nhận của nơi làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú) Sơ yếu lý lịch (viết năm 2018 có xác nhận của nơi làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú)
3 Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại họcBản sao công chứng Bằng thạc sĩ và Bảng điểm cao học
4 Các giấy tờ pháp lý xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), xin xem Phụ lục 4 của Thông báo. Các giấy tờ pháp lý để xác nhận về thâm niên nghề nghiệp như bản sao công chứng quyết định tuyển dụng, quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn kèm theo hoặc công văn xác nhận thời gian công tác của thủ trưởng cơ quan sử dụng nhân lực để chứng nhận thâm niên công tác 24 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển
5 Danh mục và bản sao các công trình khoa học đã được công bố bao gồm trang bìa và trang mục lục của tạp chí hoặc sách có chứa đầy đủ nội dung bài viết của tác giả
6 Lý lịch khoa học (viết năm 2018 có xác nhận của nơi làm việc)
7 Đề cương nghiên cứu
8 Thư giới thiệu của ít nhất 1 nhà khoa học
9 Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2 (nếu có) Bản sao công chứng văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ thứ 2
10 Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp
11 Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự thi/ dự tuyển là công chức, viên chức)
12 03 phong bì có tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ, điện thoại người nhận thư
13 03 ảnh 4 x 6 (có ghi tên và ngày tháng năm sinh sau ảnh) để trong 1 phong bì ghi thông tin giống sau ảnh.
14 Tất cả các giấy tờ trên cho vào túi hồ sơ khổ 28 x 32 (phát hành tại Khoa SĐH). Không nhận hồ sơ thiếu các giấy tờ cần thiết như quy định ở trên. Không hoàn trả hồ sơ đã nộp.

 

  1. Nộp lệ phí dự thi:

  5.1. Thời hạn nộp: Từ ngày 05/3 đến 17h00 ngày 06/4/2018

  5.2. Phương thức nộp: Trực tiếp hoặc chuyển khoản

  5.2.1. Nộp lệ phí trực tiếp tại Phòng 202 nhà A1 – Phòng Kế hoạch – Tài chính, , Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN, đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  5.2.2. Chuyển khoản:

  Trường Đại học Ngoại  ngữ – ĐHQGHN
  Số tài khoản: 1507201059468
  Ngân hàng: Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội

  Khi chuyển khoản ghi rõ các thông tin sau: Họ tên; Ngày sinh; Lệ phí dự thi Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ

  5.3. Lệ phí:

         – Thạc sĩ: 420.000 đồng (Phí đăng ký: 60.000đ; Phí dự thi: 120.000 đồng/thí sinh/môn)

  – Tiến sĩ: 200.000 đồng/thí sinh.

  1. Xem danh sách phòng thi

  Thí sinh xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi tại địa chỉ http://saudaihoc.ulis.vnu.edu.vn mục Tuyển sinh (Trường không gửi giấy báo dự thi). Thời gian: Từ ngày 10/4/2018

  Nếu phát hiện sai sót cần báo ngay cho Hội đồng Tuyển sinh sau đại học tại địa chỉ phòng 102 nhà A3, hoặc theo số điện thoại (024)-66806770 trước ngày tổ chức thi tuyển.

  1. Thời gian công bố kết quả thi: Trước ngày 15/5/2018
  2. Thời gian ra quyết định trúng tuyển: 31/5/2018
  3. Thời gian khai giảng khóa học (dự kiến): 15/6/2018

  Ghi chú: Trong quá trình đăng ký dự thi/ dự tuyển, nếu thí sinh có vướng mắc cần giải đáp vui lòng gọi đến số (024)-66806770 hoặc (024)-37547435

  Thông tin chi tiết về thông tin tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018, xin xem tại đây!

  Thí sinh có thể xem hướng dẫn đăng ký tuyển sinh online tại đây!

Trân trọng thông báo.