Kỷ niệm 25 năm giảng dạy tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội