TUẦN 12 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 30.10.2017 ĐẾN NGÀY 05.11.2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 12 NĂM HỌC 2017-2018 TỪ NGÀY 30.10.2017 ĐẾN NGÀY 05.11.2017

THỨ HAI, 30.10.2017

 • 8h00-9h30 tại phòng 301, A1: Họp triển khai công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên năm học 2017-2018.

Thành phần: Đồng chí Đỗ Tuấn Minh (Bí thư Đảng ủy), đ/c Ngô Minh Thủy (Phó Bí thư Đảng ủy), đ/c Nguyễn Xuân Long, đ/c Hà Lê Kim Anh (Ủy viên Ban TVĐU), đ/c Vũ Văn Hải (Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy), Ban Thường vụ Đoàn và Ban Thư ký Hội Sinh viên.

 • 10h00-11h30 tại phòng 208, A1: Ban Giám hiệu họp giao ban.
 • 14h00-15h00 tại phòng 207, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Trưởng và Phó trưởng Phòng Quản trị, các Tổ trưởng.

 • 14h00 tại Tổng cục Du lịch: Họp về quy định mức độ thành thạo ngoại ngữ đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí.

 • 15h00 -16h00 tại phòng 207, A1: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT – TT và HL.

Thành phần: Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT – TT và HL.

THỨ BA, 31.10.2017

 • 14h00-15h30 tại phòng 301, A1: Họp triển khai thi năng lực tiếng Nhật tháng 12/2017.

Thành phần: Ban chỉ đạo thi năng lực tiếng Nhật, ông Nguyễn Việt Hùng (P.ĐT), ông Nguyễn Tử Huy (P.QT), ông Vũ Xuân Kiên (P.QT), Khoa NN&VH Nhật Bản: Ban Chủ nhiệm khoa, các giáo viên phụ trách thi NLTN.

THỨ TƯ, 01.11.2017 

 • 8h00 -9h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức Nhà nước năm 2017.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trưởng phòng TCCB, các ông/bà: Vũ Hải Hà, Lê Hoài Ân, Đinh Thị Thu Huyền, Phạm Minh Tiến, Nguyễn Thành Văn, Khoa Anh Việt, Lê Thị Khánh Trang, Phạm Văn Kim, Lâm Quang Đông; các ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức NN năm 2017.

 • 8h30 tại phòng 202, ĐHQGHN: BTĐU- Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh dự Hội nghị liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và Ban Giám đốc.
 • 9h00 tại HT Vũ Đình Liên, CTKP: Kỳ thi tuyển dụng viên chức Nhà nước năm 2017.

Thành phần: Toàn thể Ban coi thi theo Quyết định của Hiệu trưởng và các ứng viên tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức NN năm 2017 (Kỳ thi ngày 01 và 02/11/2017).

 • 9h00-10h30 tại phòng 410, A1: Họp giao ban công tác tháng 11/2017.

Thành phần: Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Trưởng các phòng chức năng; Trưởng các Khoa: Sau đại học, Đào tạo và Bồi dưỡng ngoại ngữ; Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ; Giám đốc các Trung tâm: Khảo thí, CNTT-Truyền thông và Học liệu, ĐBCL, NCGDNN -NN và QTH, Phát triển Nguồn lực.

 • 14h00-15h30 tại phòng 410, A1: Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng về việc tổ chức ngày 20/11.

Thành phần: BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch/Tổ trưởng Công đoàn các đơn vị, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường ĐHNN.

THỨ NĂM, 02.11.2017

 • 8h00 tại VP Công đoàn: Đại diện Thường vụ Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra và Pháp chế tiếp cán bộ, viên chức.
 • 8h00-12h00 tại phòng 410, A1: Hội thảo Lấy ý kiến chuyên gia về Định dạng đề thi ĐGNL tiếng Anh bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Trưởng các đơn vị, toàn thể thành viên nhóm nghiên cứu VSTEP 1&3 và các chuyên gia.

 • 14h00-17h00 tại phòng 410, A1: Hội thảo lần thứ 2: Xây dựng Đề án tổng thể Trung tâm vùng chuyên trách đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

Thành phần: Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, PHT Nguyễn Xuân Long, Hiệu trưởng Trường ĐHNN – ĐH Huế, Hiệu trưởng Trường ĐHNN – ĐH Đà Nẵng, toàn thể chuyên gia xây dựng đề án theo Quyết định số 1717/QĐ-ĐHNN ngày 28/8/2017 và đại biểu, khách mời.

THỨ SÁU, 03.11.2017

 • 14h00 tại Đồ Sơn, Hải Phòng (10h00 xe xuất phát từ sân A1): Tập huấn công tác Đảng năm 2017 (Tập huấn ngày 03 và 04/11/2017)

Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ban Tuyên huấn Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Bí thư các chi bộ (Các đ/c đã đăng kí tham dự).

CHỦ NHẬT, 05.11.2017

 • 8h30-16h30 tại Phát triển ĐHQGHN: Hội nghị khối trưởng, lớp trưởng năm học 2017-2018 (6h30 tập trung, 6h45 xe xuất phát từ sân A1).

Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Đào tạo, Phòng CT và CT HSSV; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Quản trị, Phòng Hành chính Tổng hợp, Phòng Khoa học Công nghệ, Trung tâm Công nghệ Thông tin, Truyền thông và Học liệu, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Đoàn Thanh niên Trường; đại diện Ban Chủ nhiệm và Giáo vụ các Khoa đào tạo ĐH chính quy; sinh viên là khối trưởng, lớp trưởng các khóa QH.2014, QH.2015, QH.2016, QH2017.

THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

 • Phòng ĐT đầu mối phối hợp với các phòng: TCCB,QT, CTHSSV, Khoa ĐT&BDNN thực hiện  công văn số 4784/BGDĐT về việc rà soát các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, đại học, hạn nộp báo cáo trước ngày 06/11/2017.