Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu: 20 năm xây dựng và phát triển – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu: 20 năm xây dựng và phát triển

Trải qua chặng đường 20 năm, Trung tâm CNTT-TT&HL đã có những bước tiến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

I/ Quá trình thành lập    

           Sớm nhận thức được vai trò và hiệu quả của việc ứng dụng những thành tựu tiên tiến của công nghệ thông tin vào dạy-học nói chung và dạy-học ngoại ngữ nói riêng, ngày 27/3/1997, Giám đốc ĐHQG Hà Nội đã ký quyết định số 145/TCCB ngày 27 tháng 3 năm 1997 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập “Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ Multimedia vào dạy và học ngoại ngữ” thuộc Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội (gọi tắt là Trung tâm Multimedia). Trung tâm đã qua một số lần đổi tên như thành Trung tâm Công nghệ thông tin và đến năm 2016 thì chính thức có tên gọi là Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu (viết tắt là Trung tâm CNTT-TT&HL) như ngày nay. Ngày đầu thành lập, Trung tâm gồm có 5 cán bộ và cho đến nay, đội ngũ cán bộ đã tăng lên là 14 người.

Quyết định thành lập Trung tâm do Giám đốc ĐHQGHN ký ngày 27/3/2007

Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh trao quyết định sát nhập Trung tâm CNTT và Trung tâm Học liệu, chính thức đổi tên Trung tâm thành Trung tâm CNTT-TT&HL cho Ban Lãnh đạo Trung tâm ngày 29/7/2016

II/Chức năng và Nhiệm vụ

  1. Chức năng:

           Trung tâm CNTT-TT&HL có chức năng nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy-học, nghiên cứu khoa học, phục vụ quản trị đại học; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các môn học có ứng dụng công nghệ thông tin; Truyền thông các hoạt động chung của nhà trường trên hệ thống công nghệ thông tin; Quản lý, tổ chức xây dựng và phát triển hệ thống học liệu phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

  •        Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học.
  •        Xây dựng, phát triển, quản trị và hỗ trợ hạ tầng mạng, máy chủ, các hệ thống Website, hệ thống nghiệp vụ phục vụ quản trị đại học.
  •        Tổ chức giảng dạy môn tin học cơ sở, môn ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy – học ngoại ngữ, đào tạo và bồi dưỡng các môn học khác trên hệ thống E-learning.
  •        Xây dựng kế hoạch, tổ chức truyền thông các hoạt động chung của nhà trường trên hệ thống công nghệ thông tin. Thực hiện công tác tuyền thông và các vấn đề với cơ quan thông tin đại chúng. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trong các ngày lễ, ngày hội phục vụ các hoạt động chính trị, nhiệm vụ đào tạo của Trường.
  •        Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động cung cấp thông tin, tư liệu nhằm phục vụ dạy – học và nghiên cứu khoa học.
  •        Sản xuất, lưu trữ, quản lý hệ thống thông tin, tư liệu theo nghiệp vụ thư viện.
  •        Tổ chức dịch vụ thư viện, cung cấp thông tin, số hóa và sao chép tài liệu theo quy định của pháp luật và Nhà trường.
  •        Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.
  •        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Trung tâm giới thiệu về đề án cổng thông tin điện tử mới của trường vào ngày 14/9/2016

Tổ chức Gặp mặt sinh viên môn Tin học cơ sở học kỳ 1 năm học 2017-2018

Tổ chức giới thiệu sách tại thư viện

Tổ chức ghi hình, sản xuất học liệu và các sản phẩm truyền thông tại trường quay

Trao đổi chuyên môn về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục (ICT TALK #3) ngày 15/12/2016

Tổ chức thi thử nghiệm bài thi VSTEP.2 và VSTEP.3-5 ngày 23/12/2016

Phối hợp với Khoa Tiếng Anh tổ chức khóa học Tiếng Anh chuyên ngành tại phòng English Space (25/11/2016)

Tổ chức thi môn Tin học cơ sở ngày 23/10/2016

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý KHCN và hệ thống hội thảo mở trực tuyến ngày 12/10/2017

Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Ngoại ngữ với IIG Việt Nam ngày 6/11/2017, trong đó có thỏa thuận hợp tác về đào tạo Tin học và tổ chức thi cấp chứng chỉ

III/ Thành tích và khen thưởng

           Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã có vai trò quan trọng trong quy trình đào tạo và có những đóng góp đáng kể trong việc đổi mới phương pháp dạy-học ngoại ngữ, công tác quản lý công nghệ thông tin, truyền thông, học liệu của nhà trường.

           Ban đầu, Trung tâm chỉ phụ trách quản lý phòng học Multimedia, phòng thực hành phiên dịch chất lượng cao với nhiệm vụ chính là nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ tin học vào dạy học ngoại ngữ.

           Trong quá trình phát triển, ngoài nhiệm vụ nghiên cứu nêu trên, Đảng uỷ và Ban Giám hiệu nhà trường giao cho Trung tâm tham mưu xây dựng nghiên cứu và khai thác sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin trong dạy-học ngoại ngữ đặc biệt cho hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao. Bên cạnh đó để phục vụ cho việc nâng cao khả năng nghiên cứu, quản lý hành chính và đào tạo trong nhà trường, Trung tâm còn được nhà trường giao nhiệm vụ xây dựng phát triển và quản trị mạng internet của trường.

           Từ năm học 2003-2004 Trung tâm đảm nhiệm thêm việc quản lý và tổ chức giảng dạy môn tin học cho sinh viên hệ chính quy trong toàn trường.

           Với sự quan tâm đầu tư của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu nhà trường, Trung tâm ngày càng phát triển, vững mạnh về mọi mặt. đội ngũ cán bộ của Trung tâm luôn luôn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Trình độ chuyên môn của cán bộ không ngừng được nâng cao để đáp ứng những đòi hỏi của công việc được giao.

           Trung tâm trực thuộc phòng Nghiên cứu khoa học trong suốt quá trình công tác (1997- 2003) đã liên tục nhận được các danh hiệu:

Năm học 1999-2000:  Tập thể lao động xuất sắc

Năm học 2000-2001:  Tập thể lao động xuất sắc (Bằng khen của Thủ tướng)

Năm học 2001-2002:   Tập thể lao động xuất sắc

Năm học 2002-2003:   Tập thể lao động xuất sắc

           Bắt đầu từ năm học 2003-2004, Trung tâm được tách ra và hoạt động độc lập, mặc dù là một đơn vị rất mới lại được nhập thêm bộ phận tin học nhưng sau một năm công tác và giảng dạy, Trung tâm đã được Nhà trường trao tặng:

Năm học 2003-2004:   Tập thể lao động xuất sắc (Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia)

Từ năm học 2016-2017, Trung tâm được giao thêm phụ trách công tác truyền thông và học liệu, sát nhập với Trung tâm Học liệu thuộc Phòng Khoa học công nghệ và chính thức đổi tên thành Trung tâm CNTT-TT&HL. Cũng trong năm học này, dù mới được giao thêm các nhiệm vụ mới, toàn thể Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu và được ghi nhận bởi tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, tích cực trong các hoạt động. Trong hội nghị giao ban công tác tháng 3/2017, Hiệu trưởng đã trao giấy khen cho Trung tâm CNTT-TT&HL vì có thành tích nổi bật trong xây dựng các Đề án nâng cấp hạ tầng CNTT và triển khai có hiệu quả công tác truyền thông của trường. Bên cạnh đó, những giấy khen và danh hiệu cá nhân đều là những nỗ lực đóng góp cho ngôi nhà chung Ngoại ngữ của từng thành viên trong Trung tâm.

Giám đốc Khoa Anh Việt đại diện Trung tâm nhận giấy khen của Hiệu trưởng (15/03/2017)

IV/ Cơ cấu tổ chức:

V/ Lời ngỏ cho tương lai

Trung tâm CNTT-TT&HL ra đời và phát triển đến nay là 20 năm, bằng 1/3 thời gian lịch sử của Trường Đại học Ngoại ngữ. Dẫu thế, nhiệm vụ và thành tích của Trung tâm đã chứng minh được vai trò, được GIÁ TRỊ tồn tại tất yếu và không thể thiếu của Trung tâm đối với sự phát triển chung của Nhà trường. Trong thời đại công nghệ số như ngày nay, Trung tâm sẽ càng được trao cho những cơ hội mới để thể hiện mình.

Còn đấy những khó khăn và thách thức, nhưng với sự chỉ đạo đúng đắn từ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Ban Lãnh đạo Trung tâm và toàn thể cán bộ công nhân viên sẽ cùng hợp lực, phấn đấu như một tập thể vững mạnh, đoàn kết, giúp sức cho sự nghiệp giáo dục chung của Nhà trường.

Vì một tương lai không ngừng tỏa sáng!

Một số hình ảnh của Trung tâm:

Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm năm 2007

Trung tâm Học liệu tổ chức 20/11 (Trước khi sát nhập)

ThS. Khoa Anh Việt được bổ nhiệm lại làm Giám đốc TT CNTT-TT&HL ngày 14/6/2017

Tập huấn sử dụng phần mềm Koha cho cán bộ thư viện ngày 30/9/2017

 

Đoàn cán bộ và sinh viên Đại học Sư phạm Thái Nguyên tới tham quan Trung tâm ngày 13/10/2016

Tập đoàn Đại Trường Phát tặng học liệu tiếng Anh cho Trung tâm ngày 1/09/2017

Trung tâm và Ban Giám hiệu, nguyên cán bộ chụp ảnh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 2016

Tổ chức giao lưu nhân dịp Giáng sinh 2016

Gặp mặt đầu xuân tháng 2/2017

Nghỉ hè tháng 7/2017.

ULIS Media