Hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng thực hành đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên khóa QH.2020.F1 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng thực hành đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên khóa QH.2020.F1

Ngày 30/9/2023, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp theo định hướng thực hành đổi mới sáng tạo và khởi ngiệp”. Đây là tọa đàm cuối cùng trong chuỗi tọa đàm hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp (KLTN) trong tháng 9/2023 dành cho cho sinh viên khoá QH2020.F1.

Tham dự tọa đàm có lãnh đạo và cán bộ Phòng Đào tạo; Đại diện BCN các khoa, Trưởng các bộ môn, giảng viên phụ trách công tác NCKH và công tác HSSV, các giảng viên dạy môn Tư duy sáng tạo và khởi nghiệp, Bộ môn Kinh tế (Khoa ĐT và BDNN), Trung tâm Đổi mới sáng tạo và giảng viên quan tâm; Toàn thể sinh viên khoá QH2020.F1 chương trình đào tạo CLCTT23 và sinh viên các chương trình đào tạo khác đăng ký làm KLTN.

Trong chương trình tọa đàm, TS. Đặng Ngọc Sinh đã giới thiệu về khái niệm cũng như một số thông tin cơ bản về đổi mới sáng tạo và khóa luận làm theo hướng đổi mới sáng tạo. Theo đó, khóa luận theo hướng đổi mới sáng tạo tức là tìm cách giải quyết một vấn đề thực tiễn cụ thể và có thể bắt nguồn từ những vấn đề rất nhỏ. Khóa luận làm theo hướng ĐMST có sự khác biệt với khóa luận theo định hướng nghiên cứu và cũng đặc biệt cần chú ý đến vấn đề sở hữu trí tuệ.

Cũng trong chương trình, TS. Đào Thị Tuyết Nhung đã chia sẻ cách làm một khóa luận theo định hướng ĐMST. Những ví dụ về các đề tài đã có, đề cương và cách viết từng phần, đồng thời những lỗi hay mắc phải và cách trao đổi với giáo viên hướng dẫn đã được cô trình bày cụ thể.

Ở phần cuối, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh đã chia sẻ thêm về quy trình làm KLTN theo định hướng thực hành ĐMST và tiêu chí chấm điểm, lưu ý khi thực hiện cho sinh viên. Đây là những điểm sinh viên cần đặc biệt chú ý để đạt kết quả cao nhất.

Trước khi kết thúc, sinh viên và các diễn giả đã tham gia phần hỏi đáp, trao đổi để giải đáp các thắc mắc liên quan. Sau 3 buổi tọa đàm của Trường, các khoa đào tạo, bộ môn sẽ chủ động tổ chức các buổi tư vấn hướng dẫn riêng cho sinh viên thuộc đơn vị quản lý.

Xem lại video tại ĐÂY.