Hơn 300 sinh viên ULIS tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh trong đợt 2/2023 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hơn 300 sinh viên ULIS tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh trong đợt 2/2023

Ngày 29/05/2023, 309 sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã bắt đầu tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng và An ninh (đợt tháng 5/2023) ở Hòa Lạc.

Ngay từ buổi sáng, các bạn sinh viên đã tập trung theo sự hướng dẫn của thầy cô để xuất phát đi Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Trong đợt 2/2023, có 309 sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tham gia khoá học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh từ ngày 29/05/2023 đến ngày 25/06/2023.

Trong thời gian học tập tại trung tâm, sinh viên được rèn luyện theo tác phong sống, học tập, sinh hoạt theo chế độ quy định, kỷ luật quân đội, tham gia hoạt động ngoại khóa, rèn luyện thể lực, để từ đó nâng cao tính tự giác, chủ động rèn luyện, giúp các em đảm bảo sức khỏe trong học tập, từng bước phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. 

Ban Chỉ đạo tổ chức khóa học Nhà trường sẽ phối hợp chặt chẽ với Trung tâm GDQP&AN và các đơn vị liên quan để tổ chức tốt khóa học, kịp thời nắm bắt tình hình học tập và sinh hoạt của sinh viên, đồng thời tổ chức các hoạt động ngoại khóa để các em có trải nghiệm ý nghĩa trong thời gian này.

Một số hình ảnh khác:

Trương Phượng/ULIS Media