Học bổng tham gia chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ và các khoá về Ngôn ngữ Italia của Chính phủ Italia năm 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Học bổng tham gia chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ và các khoá về Ngôn ngữ Italia của Chính phủ Italia năm 2019

Với mục đích thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Văn hoá, Kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế (MAECI) Italia cấp một số học bổng dành cho sinh viên các nước trong đó có Việt Nam.

Học bổng được cấp để thực hiện các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ và các khoá về Ngôn ngữ Italia.

Tóm tắt về Học bổng của chính phủ Italia năm học 2019-2020 (deadline nộp hồ sơ 30/5/2019):

  • Thạc sĩ, dưới 28 tuổi (học bổng 6-9 tháng và sẽ gia hạn tùy theo kết quả năm học đầu). Ứng viên tự tìm hiểu về trường và khóa học.
  • Tiến sĩ, dưới 28 tuổi (học bổng 6-9 tháng và sẽ gia hạn tùy theo kết quả năm học đầu). Ứng viên tự tìm hiểu về trường và khóa học và được trường chấp nhận vào học.
  • Nghiên cứu viên, dưới 40 tuổi (học bổng 6-9 tháng và sẽ gia hạn tùy theo kết quả năm học đầu), ứng viên có đề tài nghiên cứu tự liên hệ và được giáo viên hướng dẫn chấp thuận
  • Học tiếng Italia (3 tháng) dành cho sinh viên đang học tại ULIS, đã đạt trình độ và có chứng chỉ A2 tiếng Italia (hoặc xác nhận của giáo viên đang giảng dạy tại trường)!!!

Mức học bổng:

  • Miễn học phí
  • Sinh hoạt phí 900 euro/ tháng
  • Bảo hiểm y tế

Đặc biệt lưu ý phổ biến tới các sinh viên đang học NN2 tiếng Italia.

Thông tin cụ thể của học bổng được ghi rõ trong link sau: 

Hạn chót nộp hồ sơ từ Việt Nam vào 19h ngày 30 tháng 5 năm 2019.