Thông báo về chương trình học bổng Hyundai Jump School – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về chương trình học bổng Hyundai Jump School

Trường Đại học Ngoại Ngữ- ĐHQGHN thông báo tới các đơn vị đào tạo và các bạn sinh viên chương trình học bổng Hyundai Jump School như sau:

      Hyundai Jump School là chương trình do Tổ chức Tình nguyện vì Hòa bình Việt Nam (VFP) triển khai với sự tài trợ của Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc thông qua tổ chức điều phối là JUMP Hàn Quốc với sự đồng hành chính và xuyên suốt của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU- ULIS), nhằm thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giáo dục cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận, đồng thời thông qua đó bồi dưỡng các bạn sinh viên trở thành những nhân tài có tấm lòng bao dung, chia sẻ và đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn thông qua hoạt động hỗ trợ giáo dục cho nhóm đối tượng này.
     
      Bằng việc kết hợp với các trung tâm hoạt động vì cộng đồng, trường học trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận, mang đến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cơ hội được học tập và phát triển bình đẳng, từng bước góp phần tạo nên một xã hội công bằng, không có phân biệt đối xử. Xuyên suốt 10 tháng tham gia chương trình Hyundai Jump School, các bạn sinh viên sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh, cùng nhau chia sẻ không chỉ về mặt kiến thức mà còn những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày.
 
1. QUYỀN LỢI
– Học bổng trị giá 14.440.000 đồng (Mười bốn triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
– Hỗ trợ của đội ngũ mentors có chất lượng và chuyên môn
– Phát triển, hoàn thiện bản thân thông qua các hoạt động mentoring đa dạng và hấp dẫn
– Chuyến đi thực tế tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc và tham gia buổi Mentoring toàn cầu (Global Mentoring) được đài thọ toàn bộ chi phí bởi tập đoàn Hyundai Hàn Quốc dành cho những sinh viên hoạt động xuất sắc trong thời gian tham gia chương trình.
 
2. THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG :
Từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021 (10 tháng)
Xuyên suốt 10 tháng, sinh viên sẽ tham gia các hoạt động gia sư và kỹ năng cùng các em học sinh.
 
3. ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG
Các trung tâm hoạt động vì cộng đồng và các trường học đã được chương trình lựa chọn trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận (Xem kĩ hơn trong link đăng kí)
 
4. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ
Bước 1: Sinh viên cần đọc kỹ thông tin đăng ký chương trình Hyundai Jump School tại đây 
Bước 2: Hoàn thành form đăng ký tại đây
 
Xin trân trọng cám ơn!