Hệ thống mạng không dây ULIS-Wifi: Những số liệu khởi sắc và tích cực – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hệ thống mạng không dây ULIS-Wifi: Những số liệu khởi sắc và tích cực

Chỉ 20 ngày kể từ ngày được đưa vào sử dụng và truyền bá rộng rãi (Từ ngày 22/8/2018) hệ thống mạng không dây ULIS-Wifi đã chứng tỏ được chức năng và công dụng của mình trong phục vụ các công tác làm việc, nghiên cứu và học tập của đông đảo các cán bộ giảng viên và sinh viên Nhà trường.

Việc tích cực thực hiện các công tác truyền thông và đặt những tấm backdrop hướng dẫn cách thức đăng nhập và sử dụng hệ thống Wifi đã được minh chứng là một cách làm đúng đắn. Các em học sinh sinh viên và các bộ giảng viên đã được được tăng nhận thức về một hệ thống mạng không dây Wifi đang được đặt trong chế độ hoạt động phủ sóng trong khuôn viên Nhà trường.

Chính sự gia tăng nhận thức đó đã khiến việc sử dụng hệ thống Wifi của các cán bộ giảng viên và sinh viên Nhà trường được dễ dàng hơn. Điều đó được thể hiện qua các thông số trong bảng dưới đây.

Bảng chỉ số dữ liệu thể hiện một sự gia tăng đột biến về lượng truy cập vào hệ thống mạng không dây Wifi sau khi được truyền thông và đưa vào sử dụng rộng rãi (Hơn 3000 người truy cập trong thời gian 24 giờ từ ngày 4/9 đến 5/9/2018 so sánh với dưới 1000 người thời kì giữa tháng 8.

Như vậy, hệ thống mạng không dây Wifi của Trường Đại học Ngoại ngữ đã bước đầu chứng tỏ được tầm quan trọng của mình và hứa hẹn sẽ được nâng cấp bảo trì thường xuyên để đem đến đường truyền tốt nhất phục vụ cho công tác nghiên cứu và học tập của tất cả cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên Nhà trường.

Tham khảo cách sử dụng hệ thống mạng không dây ULIS-Wifi: >>>Link<<<

                                                                                                                                                   ULIS Media