Hệ thống mạng không dây ULIS-Wifi: Nhà B3 được phủ sóng Wifi – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hệ thống mạng không dây ULIS-Wifi: Nhà B3 được phủ sóng Wifi

Từ ngày 21/09/2018, để tiếp nối chủ trương phủ sóng mạng Wifi trong toàn bộ không gian của Nhà trường để phục vụ cho công việc học tập và nghiên cứu của các cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường, Trung tâm CNTT-TT&HL đã triển khai lắp đặt và đưa vào sử dụng mạng không dây Wifi tại nhà B3 của trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN.

*Link tham khảo cách hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng không dây ULIS-Wifi

Kể từ ngày chính thức được phủ sóng và sử dụng rộng rãi, hệ thống ULIS-Wifi đã chứng tỏ được vai trò trong việc phục vụ công việc học tập và nghiên cứu của học sinh, sinh viên và cán bộ Nhà trường. Minh chứng rõ nhất đã được ULIS Media chỉ ra trong một thống kê gần đây <<Xem Link>>

Với việc triển khai lắp đặt và phủ sóng mạng Wifi ở nhà B3, Trường Đại học Ngoại ngữ đã triển khai tổng cộng 17 điểm phát sóng Wifi trong không gian trường (Xem bản đồ hệ thống ULIS-Wifi dưới đây).

STT Điểm lắp đặt Vị trí Số lượng
1     Phòng nghỉ giảng viên     Nhà A2: Phòng 308 và Phòng 508 02
2     Nhà B2: Phòng 206 01
3     Nhà C1: Phòng 201 01
4     Hội trường     Hội trường Vũ Đình Liên 02
5     Hội trường 509 A1 01
6     Thư viện     Thư viện C3 01
7     Khuôn viên Khoa Pháp     Các vị trí ngoài trời Tầng 1 C2, C3, C4, C5 05
8     Khuôn viên nhà A1,A2
     Khuôn viên nhà A1, A2 03
9     Tòa nhà B3
     Tòa nhà B3 12
Tổng 28

Hệ thống ULIS-Wifi hứa hẹn sẽ tiếp tục được triển khai và mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.

                                                                                               Đào Trung – Việt Khoa/ULIS Media