Số liệu thống kê về điểm thi thử vào lớp 10 Chuyên Ngoại ngữ ngày 24/2/2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội