NHÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

NHÂN SỰ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

STT Họ và tên Công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  
1 Giám đốc

 

TS. Nguyễn Ninh Bắc

bacvnu@gmail.com

0904245158

 

Quản lý chung

 

Công tác nhân sự, phân công công việc cho cán bộ

Tham gia đào tạo ĐH ngành tiếng Anh

2 Phó giám đốc

 

TS. Lê Thị Huyền Trang

huyentrang.le@gmail.com

Phó Giám đốc

 

Phụ trách công việc của Giám đốc khi được ủy quyền

Tuyển sinh viên thực tập

Hậu kiểm định

Khoa học công nghệ

Tham gia Đào tạo ĐH (tại khoa NN&VH Trung Quốc)

Công việc khác do BGH trường và GĐ trung tâm phân công

3 Chuyên viên 1

 

ThS. Nguyễn Thị Hoài Thu

thunguyenhoai0110@gmail.com

Khảo sát các bên liên quan

Phụ trách công tác đánh giá theo tiêu chí ĐH nghiên cứu

Quản lý cơ sở vật chất

Thực hiện các công việc khác do Ban Giám hiệu và Ban Giám đốc Trung tâm phân công

4 Chuyên viên 2

 

Nguyễn Khánh Huyền

nkhuyen96@gmail.com

 

Khảo sát các bên liên quan

Kiểm định các chương trình đào tạo

Thực hiện các công việc khác do Ban Giám hiệu và Ban Giám đốc Trung tâm phân công

5

Chuyên viên 3

Ths. Nguyễn Thị Kim Dung

(Chuyên viên)

 

Phụ trách công tác tổng hợp dữ liệu phục vụ xếp hạng đại học

 Kiểm định các chương trình đào tạo

 Tổ trưởng công đoàn

 Thực hiện các công việc khác do Ban Giám hiệu và Ban giám đốc Trung tâm phân công