CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN (THÁNG 03/2012) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN (THÁNG 03/2012)

Công tác đảm bảo chất lượng là một trong những hoạt động trọng tâm của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Hoạt động này đã và đang góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo và nâng cao vị thế của Nhà trường, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển chung của ĐHQGHN.
Tính đến hết học kì I và đầu học kì II năm học 2011-2012, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tiến hành nhiều hoạt động đảm bảo chất lượng. Cụ thể là:
Chương trình đào tạo cử nhân CLC nghành SP tiếng Pháp đã được Hội đồng kiểm định ĐHQGHN đánh giá đạt Cấp độ 1 – Cấp quốc gia VN (Tiêu chuẩn để đánh giá đạt Cấp độ 1: trên 80% các tiêu chí đánh giá phải đạt từ mức 2 trở lên – Mức quốc gia có mã hiệu VN).
Chương trình đào tạo cử nhân CLC nghành SP tiếng Trung Quốc đã được Nhà trường tiến hành tự đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn ĐHQGHN và đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN cho phép tiến hành đánh giá ngoài (ĐGN). Trong các ngày từ 21-23/3/2012 Đoàn đánh giá ngoài ĐHQGHN đã tiến hành kiểm định chất lượng chương trình này và sẽ thông báo kết luận của Hội đồng ĐGN trong nửa đầu tháng 4/2012.
Nhà trường đã tiến hành tự đánh giá đơn vị đào tạo đại học theo Bộ tiêu chuẩn của ĐHQGHN (Cấp độ quốc gia, mã VN). Đây là báo cáo đánh giá tổng thể mọi mặt hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Báo cáo đã được Hội đồng kiểm định ĐHQGHN thông qua và cho phép tiến hành ĐGN. Hiện nay nhà trường đang tích cực chuẩn bị để đón đoàn ĐGN đến kiểm định từ ngày 11-13/4/2012.
Nhà trường cũng đã tiến hành tự đánh giá Chương trình đào tạo cử nhân CLC nghành SP tiếng Anh theo Bộ tiêu chuẩn AUN (Asian University Network Quality Assurance). Báo cáo đã được hoàn thành với nỗ lực cao của Hội đồng Tự đánh giá của Trường, Khoa SP tiếng Anh và sự tham vấn, hỗ trợ chuyên môn của Viện Đảm bảo chất lượng GD ĐHQGHN. Báo cáo đã được gửi cho Viện ĐBCLGD để Viện gửi cho Ban thư kí của AUN và sẽ được đoàn Đánh giá ngoài của AUN đến Việt Nam và kiểm định chương trình đào tạo này trong tháng 5/2012. Hiện nay Nhà trường đang tích cực khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị để đón đoàn ĐGN AUN.
Một trong những hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường tiến hành thường xuyên là công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học” về hoạt động giảng dạy của giảng viên (GV). Trong học kì I năm học 2011-2012 Nhà trường đã tiến hành công tác này trên Hệ thống phần mềm trực tuyến (HTPMTT) đối với GV Khoa SP tiếng Anh, Khoa NN&VH các nước nói tiếng Anh, GV các Bộ môn NN&VHVN, TL-GD. Kết quả đánh giá đã được gửi đến từng GV và lãnh đạo các đơn vị có GV được đánh giá. Hiện nay, Trường đang chỉ đạo Trung tâm NCGDNN&ĐBCL và các khoa đào tạo trong Trường tiếp tục thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi đối với tất cả GV của các đơn vị còn lại.
Công tác đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đang từng bước ổn định, đi vào nề nếp, đã và đang thu được những kết quả khả quan, đóng góp quan trọng trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. Tất cả cán bộ, giảng viên đang tích cực khẩn trương thực hiện nhiệm vụ năm học, phát huy tính chủ động sáng tạo và hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ đề ra và từng bước góp phần tích cực xây dựng văn hóa chất lượng trong giáo dục và đào tạo của Nhà trường.
Đưa tin: Trung tâm NCGDNN&ĐBCL
                 Trường ĐHNN-ĐHQGHN