Kết quả đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục (Từ năm 2008 đến 2016) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kết quả đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục (Từ năm 2008 đến 2016)

 

Công tác đảm bảo chât lượng là một trong những hoạt động trọng tâm của Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội. Hoạt động này đã và đang góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và vị thế của Nhà trường, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển chung của ĐHQGHN. Đó là phấn đấu đạt chuẩn chất lượng giáo dục của khu vực và quốc tế nhằm xây dựng ĐHQGHN thành một đại học tinh hoa mang định hướng, dẫn đường của nền giáo dục đại học Việt Nam.
Tính đến hết học kì I và đầu học kì II năm học 2016-2017, Trường Đại học Ngoại ngữ đã tiến hành nhiều hoạt động đảm bảo chất lượng. Cụ thể là:
 • Mở mục ĐBCL trên Webesite của Trường từ tháng 12/2009, cập nhật các thông tin ĐBCL của Trường, của ĐHQGHN và của Bộ GD&ĐT.
 • Góp phần nâng cao một bước nhận thức cho các cán bộ chủ chốt, giáo viên và chuyên viên các phòng ban trong trường thông qua các hoạt động TĐG CTĐT GV THPT trình độ đại học ngành tiếng Anh, Trung, Nga, Pháp và TĐG giữa kì đơn vị đào tạo.
 • Tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao (CTĐT CN CLC) tiếng Anh sư phạm theo Tiêu chuẩn KĐCL CTĐT của ĐHQGHN (được triển khai từ tháng 10/2008 đến tháng 3/2009). CTĐT được ĐGN năm 10/2009. Kết quả 15/22 tiêu chí đạt mức 2 và 7/22 tiêu chí đạt mức 3, đạt Chứng chỉ KĐCL của ĐHQGHN.
 • Triển khai tự đánh giá 4 chương trình đào tạo giáo viên Trung học phổ thông (CT ĐT GV THPT) trình độ đại học các ngành Sư phạm tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng CT ĐT GV THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (được triển khai từ tháng 3/2009 đến tháng 11/2009)
 • Triển khai TĐG đơn đào tạo (Trường ĐHNN) chu kì 2 theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL đơn vị đào tạo của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 10/2009-6/2010. BC TĐG được ĐGN năm 2012 và đạt Chứng chỉ KĐCL ĐVĐT của ĐHQGHN.
 • Xây dựng và triển khai đề án lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các chương trình đào tạo chính quy của Trường ĐHNN – ĐHQGHN. Thực hiện lấy ý kiến phản hồi thường niên từ năm 2010 đến nay.
 • Triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao (CTĐT CN CLC) tiếng Anh sư phạm theo Tiêu chuẩn KĐCL CTĐT – AUN (được triển khai từ tháng 06/2011 đến 11/2011). CTĐT được ĐGN năm 2012, đạt Chứng chỉ KĐCL của AUN.
 • Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN năm 2011. CTĐT được ĐGN năm 2012, đạt Chứng chỉ KĐCL của ĐHQGHN.
 • Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Pháp theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN năm 2011. CTĐT được ĐGN năm 2012, đạt Chứng chỉ KĐCL của ĐHQGHN.
 • Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN năm 2011. CTĐT được ĐGN năm 2012, đạt Chứng chỉ KĐCL của AUN.
 • Tổ chức làm việc với đoàn Đánh giá ngoài chương trình ĐT GV THPT Ngành Sư phạm Tiếng Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của Bộ GD&ĐT, kết quả CTĐT được đoàn đánh giá tốt.
 • Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Nhật Bản theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN năm 2012. CTĐT được ĐGN năm 2013, đạt Chứng chỉ KĐCL của ĐHQGHN.
 • Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Đức theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN năm 2012. CTĐT được ĐGN năm 2013, đạt Chứng chỉ KĐCL của ĐHQGHN.
 • Triển khai tự đánh giá CTĐT Thạc sĩ ngành Ngôn Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN năm 2012. CTĐT được ĐGN tháng 12/2013, đạt Chứng chỉ KĐCL của AUN.
 • Tổ chức các Hội nghị giao ban đảm bảo chất lượng ĐHQGHN – lần thứ 3 (tháng 10/2010), lần thứ 10 (tháng 4/2014) tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN.
 • Triển khai TĐG giữa chu kì đơn vị đào tạo (Trường ĐHNN) chu kì 2 theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL đơn vị đào tạo của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 2-6/2014.
 • Triển khai TĐG giữa chu kì CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 2-6/2014.
 • Triển khai TĐG giữa chu kì CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Pháp theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 2-6/2014.
 • Triển khai TĐG giữa chu kì CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN, thời gian tiến hành 2-6/2014.
 • Thực hiện BC về hoạt động cải tiến chất lượng thường niên đơn vị đào tạo (Trường ĐHNN) chu kì 2, thời gian tiến hành 12/2014.
 • Triển khai tự đánh giá CTĐT CN ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 11/2014. BC TĐG được đánh giá đồng cấp tháng 11/2015 và đạt Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 • Triển khai tự đánh giá CTĐT CN ngành Ngôn ngữ Nga theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 9-12/2015. BC TĐG được đánh giá đồng cấp tháng 2/2016 và đạt Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 • Triển khai tự đánh giá CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành từ 12/2015. BC TĐG được đánh giá đồng cấp tháng 5/2016 và đạt Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 • Triển khai TĐG đơn đào tạo (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ) theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL trường trung học của Bộ GD&ĐT, thời gian tiến hành 11/2015-4/2016. BC TĐG được ĐGN tháng 6/2016 và đạt loại 2 theo tiêu chuẩn KĐCL Bộ GD&ĐT.
 • Triển khai TĐG đơn đào tạo (Trường ĐHNN) theo Bộ tiêu chuẩn KĐCL đơn vị đào tạo của Bộ GD&ĐT, thời gian tiến hành 11/2014-8/2015. BC TĐG được ĐGN tháng 3/2016 và đạt Chứng chỉ KĐCL ĐVĐT của Bộ GD&ĐT.
 • Triển khai tự đánh giá CTĐT Thạc sĩ ngành Phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN năm 2016. CTĐT được ĐGN tháng 9/2016, đạt Chứng chỉ KĐCL của AUN.
 • Triển khai TĐG CTĐT CN CLC ngành ngôn ngữ tiếng Trung Quốc theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 5-9/2016. BC TĐG được đánh giá đồng cấp tháng 11/2016 và đạt Chứng chỉ Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 • Triển khai TĐG CTĐT CN CLC ngành ngôn ngữ tiếng Pháp theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 5-9/2016. BC TĐG được đánh giá đồng cấp tháng 11/2016 và đạt Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 • Triển khai TĐG giữa chu kì CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Nhật Bản theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 9-11/2016.
 • Triển khai TĐG giữa chu kì CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Đức theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN, thời gian tiến hành 9-11/2016.
 • Thực hiện các BC về hoạt động cải tiến chất lượng thường niên CTĐT CN CLC ngành Sư phạm tiếng Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN.
 • Thực hiện các BC về hoạt động cải tiến chất lượng thường niên CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Nhật Bản theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 • Thực hiện các BC về hoạt động cải tiến chất lượng thường niên CTĐT CN CLC ngành Ngôn ngữ Đức theo Tiêu chuẩn KĐCL của ĐHQGHN.
 • Thực hiện các BC về hoạt động cải tiến chất lượng thường niên CTĐT Thạc sĩ ngành Ngôn Anh theo Tiêu chuẩn KĐCL của AUN.
 • Thực hiện các BC thường niên về việc sử dụng kết quả lấy ý kiến phản hồi trong cải tiến chất lượng đơn vị đào tạo và các CTĐT của Trường ĐHNN.
 • Thực hiện các BC thường niên về các điều kiện đảm bảo chất lượng của Trường ĐHNN theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và yêu cầu của ĐHQG Hà Nội.
 • Thực hiện các BC thường niên cung cấp số liệu cho ĐHQG HN phục vụ xếp hạng đại học theo các tiêu chí xếp hạng các trường đại học (QS – Webometrics).