[Giới thiệu] CLB Lễ tân – Ngoại giao ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội