Gặp mặt Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020) và khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Gặp mặt Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020) và khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025)

Ngày 02/10/2020, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội khóa V (2015-2020) và khóa VI (2020-2025).

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN; đồng chí Nguyễn Hiệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ ĐHQGHN; đồng chí Phạm Bảo Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐHQGHN; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN; các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội khóa V (2015-2020) và khóa VI (2020-2025).

Về phía Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, đồng chí Đỗ Tuấn Minh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Xuân Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.

Mở đầu buổi gặp mặt, toàn thể các đồng chí tham dự đã lắng nghe chia sẻ công việc, kinh nghiệm từ các đồng chí trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020).

Phát biểu trong buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHQGHN đã ghi nhận những đóng góp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội khóa V nói chung, cá nhân đồng chí Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy ĐHQGHN khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020) nói riêng trong công tác tuyên giáo, dân vận ở Đại học Quốc gia Hà Nội. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cũng chúc mừng đồng chí Đỗ Tuấn Minh, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Ngoại ngữ được Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) tín nhiệm bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Đỗ Tuấn Minh, Ban Tuyên Giáo Đảng ủy ĐHQGHN sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh, trong thời tới, Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN cần tiếp tục đổi mới theo hướng: (i) gia tăng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực thi pháp luật; (ii) bám sát vào Điều lệ Đảng, các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội để triển khai công tác tuyên giáo, dân vận.

Đồng chí Đỗ Tuấn Minh đã gửi lời cảm ơn đến đồng chí Bí thư Đảng ủy ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn,các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tin tưởng giao phó trọng trách quan trọng làm Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN. Đồng chí bày tỏ sự quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao cũng như bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa VI, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội khóa V (nhiệm kỳ 2015-2020) và khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) để cá nhân đồng chí cũng như Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN khóa VI, toàn Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Buổi gặp mặt khép lại trong không khí thân mật, toàn thể các đại biểu tham dự đều kỳ vọng vào những thành công sắp tới của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025).

ULIS Media