Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ được nhận Bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định số 1561/QĐ-TTg được Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 11 tháng 10 năm 2017.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018 của ĐHQGHN, ngày 16/01/2018 vừa qua, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã trao Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN. Đây là niềm vinh dự, sự tự hào và cũng là sự ghi nhận cho những đóng góp, thành tích của tập thể Đoàn TN Trường trong suốt giai đoạn 2011-2016.

Để có được những thành tích đó, BCH Đoàn Trường xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy – BGH Nhà trường, Đoàn Thanh niên các cấp đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường phát triển. Đồng thời đó cũng là nhờ sự hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị bạn, các phòng ban chức năng trong trường và sự đoàn kết, nhất trí, đồng lòng của BCH Đoàn Trường trong suốt những năm qua. Và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam dành cho tập thể Đoàn TN Trường cũng chính là sự ghi nhận và niềm tự hào của mỗi đoàn viên, thanh niên Nhà trường.

Niềm tự hào ngày hôm nay, khi năm 2018 mới bắt đầu cũng chính là động lực để mỗi đoàn viên thanh niên, để BCH Đoàn Trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu trên chặng đường phía trước. Từ đó, tiếp tục đạt được những thành tích tốt đóng góp trong công tác giáo dục và đào tạo , góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thành tích, danh hiệu thi đua nổi bật của

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

giai đoạn 2011-2016

1.      Cờ thi đua

·         Cờ thi đua của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho đơn vị xuất sắc:

–          2013 – 2014 theo quyết định số 402-QĐ/TWĐTN-VP, 20/8/2013

–          2014 – 2015 theo quyết định số 437-QĐ/TWĐTN, 07/9/2015

·         Cờ thi đua của Thành Đoàn Hà Nội dành cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu năm 2010 – 2011 theo quyết định số 468/QĐ-TNHN, 07/9/2011

·         Cờ thi đua của Thành Đoàn Hà Nội dành cho đơn vị xuất sắc toàn diện các năm

–          2011 – 2012 theo quyết định số 777/QĐ-TNHN, 18/9/2012

–          2012 – 2013 theo quyết định số 600/QĐ-TNHN, 06/8/2013

–          2014-2015 theo quyết định số 2116/QĐ-THTN, 01/9/2015

2.      Bằng khen

·         Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên niên khối trường:

–          Năm 2009 – 2010 theo quyết định Số 399QĐ/TWĐTN ngày 08/9/2010

–          Năm 2010 – 2011 theo quyết định Số 536QĐ/TWĐTN ngày 07/9/2011

–          Năm 2011 – 2012 theo quyết định Số 797QĐ/TWĐTN, ngày 18/9/2012

–          Nhiệm kỳ 2010 – 2012 theo quyết định Số 74QĐ/TWĐTN ngày 28/2/2012

–          Năm 2012 – 2013 theo quyết định Số 424-QĐ/TWĐTN, 07/8/2013

–          Nhiệm kỳ 2012 – 2014 theo quyết định Số 74QĐ/TWĐTN ngày 28/2/2012

–          Năm 2013 – 2014  theo quyết định Số 393-QĐ/TWĐTN ngày 18/9/2014

–          Năm 2015 – 2016 theo quyết định Số 429 QĐ/TWĐTN ngày 19/8/2016

·         Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè Thanh niên Tình nguyện:

–          Giai đoạn 2000 – 2014 theo quyết định Số 750-QĐ/TWĐTN ngày 25/12/2014

–          Năm 2010 theo quyết định Số 511QĐ/TƯĐTN ngày 23/11/2010

–          Năm 2011 theo quyết định Số 76QĐ/TWĐTN ngày 28/2/2012

·         Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2015 theo quyết định Số 3222/QĐ-TNHN ngày 22/4/2016

·         Bằng khen của Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện TPHN dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện TP Hà Nội năm 2012 theo quyết định Số 60/QĐ-BCĐ ngày 25/12/2012

·         Bằng khen của Trung ương Hội Chữ Thập đỏ dành cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện năm 2015 theo quyết định Số 275/QĐ-TƯHCTĐ ngày 22/12/2015

.         Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2011-2012 đến năm học 2015-2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

ĐTN-ULIS Media