Bằng khen – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: Bằng khen

Hội Cựu Giáo chức Trường được nhận Bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong “Xây dựng Hội Cựu Giáo chức vững mạnh” giai đoạn 2020-2022

Ngày 25/11/2022 đã diễn ra Hội nghị Lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2019-2024 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam. Hội nghị đã tổng kết thi đua công tác giai đoạn 2020-2022. Trong Hội Cựu Giáo chức Việt Nam có