Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành

Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2017, được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đoàn ĐHQGHN, BCH Đoàn Thanh niên Trường ĐHNN nhiệm kỳ 2017-2019 đã tiến hành hội nghị kiện toàn BCH, Ban Thường vụ.

Ban Chấp hành Đoàn trường do Đại hội Đại biểu Đoàn Trường lần thứ 19, nhiệm kỳ 2017-2019 bầu ra có 21 đồng chí, do điều kiện học tập 03 đồng chí không thể tiếp tục tham gia công tác (đ/c Phan Diệu Linh, đ/c Bá Thị Thu Huệ và đ/c Trần Thị Phương Anh). Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn trường đã bầu bổ sung 03 đồng vào Ban Chấp hành Đoàn trường (đ/c Nguyễn Hồng Nhung, đ/c Nguyễn Ngọc Sơn, đ/c Phí Thị Xuân Quỳnh) và đ/c Phạm Thị Hồng Vân được tín nhiệm bầu bổ sung vào Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2017-2019. Với sự đoàn kết, nhất trí, làm việc tập trung dân chủ, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Ngay sau Hội nghị Kiện toàn BCH Đoàn Trường, BCH Hội Sinh viên Trường khóa 13, nhiệm kỳ 2015 -2018 đã tiến hành hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thư ký và các chức danh chủ chốt gồm có Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Sinh viên. Trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, BCH Hội Sinh viên trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa công tác Hội và phong trào Sinh viên Nhà trường phát triển vững mạnh, đóng góp chung vào phong trào chung của tuổi trẻ ĐHQGHN, tuổi trẻ Thủ đô.

Tại hội nghị, BCH HSV Trường đã đồng ý cho rút tên 17 đồng chí trong BCH do điều kiện học tập, công tác, đồng thời nhất trí bầu bổ sung 17 đồng chí tham gia BCH khóa 13. Bên cạnh đó, Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 06 đồng chí vào Ban Thư ký, hiệp thương chức danh chủ chốt, theo đó: đ/c Phạm Thị Hồng Vân giữ chức Chủ tịch Hội SV, đ/c Ngô Thị Thùy và đ/c Nguyễn Ngọc Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HSV khóa 13, đ/c Nguyễn Thị Hương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra Hội SV trường. Hội nghị cũng xin lời cảm ơn trân trọng nhất tới đ/c Trịnh Hồng Linh, Nguyên Chủ tịch HSV trường và các đc nguyên Ủy viên BCH, BTK vì những nỗ lực và đóng góp cho phong trào sinh viên Nhà trường. Chúc các đồng chí công tác tốt trên cương vị mới và sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ hoạt động của sinh viên.

BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường cũng đã lắng nghe, ghi nhận ý kiến chỉ đạo của đ/c Vũ Văn Hải, Trưởng Ban Tuyên huấn Đảng ủy Nhà trường và đ/c Bùi Thị Hải, Ủy viên BTV Đoàn ĐHQGHN để tiếp tục phấn đấu, giữ vững truyền thống, vị thế và đưa phong trào Đoàn – Hội phát triển ngày một lớn mạnh.

ĐTN