Hoạt động chào mừng tháng thanh niên 2017 và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường lần thứ 19 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hoạt động chào mừng tháng thanh niên 2017 và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường lần thứ 19

Để chào mừng tháng thanh niên 2017 và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường lần thứ 19, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động trong tháng 03-04/2017.

Cụ thể như sau:

phuon-thang-3-08x1m8