Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội khóa XVIII (2015-2020) – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội khóa XVIII (2015-2020)

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội khóa XVIII diễn ra vào tháng 5/2015, 15 đồng chí đã được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. Đồng chí Đỗ Tuấn Minh được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Ngô Minh Thủy được bầu làm Phó Bí thư. Đại hội cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí (Đồng chí Hà Lê Kim Anh là Trưởng ban), Ban Tuyên huấn Đảng ủy gồm 4 đồng chí (Đồng chí Vũ Văn Hải là Trưởng ban).

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐHNN (ĐUV) KHÓA XVIII (2015-2020)

TT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Hà Lê Kim Anh

Ủy viên BTVĐU, Trưởng ban KTĐU

 

2

Lâm Quang Đông

Đảng ủy viên

 

3

Phạm Văn Ngọc

Đảng ủy viên

 

4

Vũ Văn Hải

Đảng ủy viên, Trưởng ban Tuyên huấn ĐU

 

5

Dương Quỳnh Hoa

Ủy viên BTVĐU

 

6

Đinh Thị Thu Huyền

Đảng ủy viên

 

7

Phạm Văn Kim

Đảng ủy viên

 

8

Nguyễn Xuân Long

Ủy viên ban TVĐU

 

9

Đỗ Tuấn Minh

Bí thư ĐU

 

10

Hoa Ngọc Sơn

Đảng ủy viên

 

11

Trịnh Đức Thái

Đảng ủy viên

 

12

Ngô Minh Thủy

Phó Bí thư ĐU

 

13

Phạm Minh Tiến

Đảng ủy viên

 

14

Huỳnh Anh Tuấn

Đảng ủy viên

 

15

Nguyễn Thành Văn

Đảng ủy viên

 

Các đồng chí được bầu bổ sung: Vũ Hải Hà, Lê Thị Khánh Trang

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

TT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Hà Lê Kim Anh

Trưởng ban KTĐU

 

2

Hoa Ngọc Sơn

Ủy viên

 

3

Phùng Thị Kim Dung

Ủy viên

 

DANH SÁCH BAN TUYÊN HUẤN ĐẢNG ỦY

TT

Họ và tên

Chức danh

Ghi chú

1

Vũ Văn Hải

Trưởng ban Tuyên huấn ĐU

 

2

Nguyễn Văn Đoàn

Ủy viên

 

3

Nguyễn Thị Hải Yến

Ủy viên

 

4

Khoa Anh việt

Ủy viên