Tổ chức hội thảo “Giới thiệu về bộ tiêu chí đánh giá đơn vị đào tạo UPM” – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổ chức hội thảo “Giới thiệu về bộ tiêu chí đánh giá đơn vị đào tạo UPM”

Ngày 17/7/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đã tổ chức hội thảo “Giới thiệu về bộ tiêu chí đánh giá đơn vị đào tạo UPM” tại Hội trường Vũ Đình Liên.

Tham dự buổi hội thảo có Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh, Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn trực thuộc khoa; Tổ trưởng tổ chuyên môn thuộc Trường THPT CNN và Trường THCS NN.

Mở đầu hội thảo, Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh đã chia sẻ rằng Nhà trường hiện đang tổ chức, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cho cán bộ toàn trường từ cán bộ giảng dạy cho đến cán bộ phục vụ giảng dạy, từ cán bộ khối đào tạo sau đại học đến các cấp THPT và THCS. Bộ tiêu chí đánh giá đơn vị đào tạo UPM sẽ là một công cụ trả lời cho câu hỏi chúng ta là ai và chúng ta đang ở đâu.

Sau đó, Hội thảo đã cùng lắng nghe phần thuyết trình so sánh về 2 bộ tiêu chí đánh giá đơn vị đào tạo UPM và của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng Nguyễn Ninh Bắc cũng như phần trình bày cụ thể về các tiêu chuẩn và tiêu chí của bộ đánh giá của Phó Giám đốc Trung tâm Lê Thị Huyền Trang.

Nội dung chi tiết của bộ tiêu chí sẽ được gửi đến lãnh đạo các đơn vị để thống nhất các hướng phối hợp cho công tác đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà trường trong năm 2021.

Đào Trung – Việt Khoa/ULIS Media