Khoa Sư phạm Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Sư phạm Tiếng Anh

Tầng 2 – P206 – B2 – ĐHNN – ĐHQGHN
02466867726
http://felte.ulis.vnu.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung ThS. Phùng Thị Kim Dung
ThS. Nguyễn Tuấn Anh
Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa

 • Đào tạo chuyên ngành sư phạm tiếng Anh và tiếng Anh ở bậc cử nhân các hệ chuẩn, hệ chất lượng cao; đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh và các lĩnh vực liên
 • Tiến hành nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu, giảng dạy ở lĩnh vực khoa học giáo dục và ngoại ngữ với các đơn vị trong và ngoài trường.
 • Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu tại các Khoa chuyên về Anh ngữ khác của Nhà trường.

 • Giảng dạy toàn bộ các môn thuộc chuyên ngành giáo dục sư phạm tiếng Anh bậc cử nhân.
 • Giảng dạy toàn bộ các môn ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh và các lĩnh vực liên
 • Phát triển và giảng dạy các môn học ở bậc cử nhân thuộc lĩnh vực xã hội và giáo dục ngoại ngữ.
 • Tiến hành nghiên cứu khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ;
 • Giảng dạy, nghiên cứu và tham gia các hoạt động đào tạo khác tại các Khoa Tiếng Anh và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng
 • Tham gia giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh ở các khoa khác theo năng lực của cán bộ và điều động của Hiệu trưởng.
 • Tổ chức và tham gia tổ chức các hoạt động hợp tác nghiên cứu và giảng dạy với các đơn vị trong và ngoài trường theo nhiệm vụ được Hiệu trưởng

 • Thành tích giảng dạy và học tập xuất sắc.
 • Thường xuyên đổi mới trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.
 • Đào tạo cho đất nước hàng chục ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
 • Cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho việc giảng dạy ngoại ngữ ở các cấp bậc học.
 • Năm 2002, biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh cho bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học.
 • Năm 2011, biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh cho bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học.
 • Từ 2002 đến nay, đào tạo GV tiểu học và trung học phổ thông tiếng Anh cho Bộ GD&ĐT.
 • Năm 1993, Huân chương Lao động hạng ba.
 • Năm 2001, Huân chương Lao động hạng nhì.
 • Năm 2008, Huân chương Lao động Hạng nhất.
 • Nhiều bằng khen khác từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh, Giám đốc ĐHQGHN và Hiệu trưởng trường ĐHNN.

Sinh viên tham gia Vòng Chung kết cuộc thi The Silver Lining 2022

Chung kết cuộc thi Silver Lining

Tuyên dương Sinh viên QH18 có thành tích KLTN

Tổ chức hoạt động trải nghiệm Biên-Phiên dịch cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Sư phạm tiếng Anh 2022