Khoa Sư phạm Tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Sư phạm Tiếng Anh

Tầng 2 – P206 – B2 – ĐHNN – ĐHQGHN
02466867726
http://felte.ulis.vnu.edu.vn
TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung ThS. Phùng Thị Kim Dung
ThS. Nguyễn Tuấn Anh
Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa Phó Trưởng Khoa

 • Đào tạo chuyên ngành sư phạm tiếng Anh và tiếng Anh ở bậc cử nhân các hệ chuẩn, hệ chất lượng cao; đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh và các lĩnh vực liên
 • Tiến hành nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu, giảng dạy ở lĩnh vực khoa học giáo dục và ngoại ngữ với các đơn vị trong và ngoài trường.
 • Tham gia công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu tại các Khoa chuyên về Anh ngữ khác của Nhà trường.

 • Giảng dạy toàn bộ các môn thuộc chuyên ngành giáo dục sư phạm tiếng Anh bậc cử nhân.
 • Giảng dạy toàn bộ các môn ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ thuộc chuyên ngành phương pháp giảng dạy tiếng Anh và các lĩnh vực liên
 • Phát triển và giảng dạy các môn học ở bậc cử nhân thuộc lĩnh vực xã hội và giáo dục ngoại ngữ.
 • Tiến hành nghiên cứu khoa học các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ;
 • Giảng dạy, nghiên cứu và tham gia các hoạt động đào tạo khác tại các Khoa Tiếng Anh và Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng
 • Tham gia giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh ở các khoa khác theo năng lực của cán bộ và điều động của Hiệu trưởng.
 • Tổ chức và tham gia tổ chức các hoạt động hợp tác nghiên cứu và giảng dạy với các đơn vị trong và ngoài trường theo nhiệm vụ được Hiệu trưởng

 • Thành tích giảng dạy và học tập xuất sắc.
 • Thường xuyên đổi mới trong công tác giảng dạy và nghiên cứu.
 • Đào tạo cho đất nước hàng chục ngàn cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ.
 • Cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho việc giảng dạy ngoại ngữ ở các cấp bậc học.
 • Năm 2002, biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh cho bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học.
 • Năm 2011, biên soạn sách giáo khoa tiếng Anh cho bậc phổ thông cơ sở và phổ thông trung học.
 • Từ 2002 đến nay, đào tạo GV tiểu học và trung học phổ thông tiếng Anh cho Bộ GD&ĐT.
 • Năm 1993, Huân chương Lao động hạng ba.
 • Năm 2001, Huân chương Lao động hạng nhì.
 • Năm 2008, Huân chương Lao động Hạng nhất.
 • Nhiều bằng khen khác từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, UBND các tỉnh, Giám đốc ĐHQGHN và Hiệu trưởng trường ĐHNN.