[Clip] CNN Dance Club – Nơi đam mê vũ đạo bùng cháy – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] CNN Dance Club – Nơi đam mê vũ đạo bùng cháy

CNN Dance Club là CLB Dance của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội). Đây là nơi quy tụ các học sinh có đam mê mạnh mẽ đối với những vũ điệu.