Hội đồng đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội đồng đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội

Hội đồng đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội chịu trách nhiệm trước Giám đốc ĐHQG Hà Nội về toàn bộ hoạt động đảm bảo chất lượng (ĐBCL) của các trường và đơn vị trực thuộc ĐHQG Hà Nội về công tác ĐBCL. Cơ quan thường trực của Hội đồng Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN là Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục (INFEQA)

Danh sách hội đồng đảm bảo chất lượng Đại học Quốc gia Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng

1.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng

2.

PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN

Phó Chủ tịch Hội đồng

3.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN

4.

PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Viện trưởng Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Thư ký Hội đồng

5.

TS. Trần Thành Nam, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

Các ủy viên Hội đồng

6.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Viện trưởng Viện Quốc tế Pháp ngữ, ĐHQGHN

7.

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN

8.

PGS.TS. Nguyễn Việt Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

9.

PGS.TS Nguyễn Hiệu, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, ĐHQGHN

10

GS.TS. Nguyễn Hoà, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQGHN

11.

TS. Phạm Xuân Hoan, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính ĐHQGHN

12.

TS. Sái Công Hồng, Phó Viện trưởng Viện ĐBCLGD, ĐHQGHN

13.

PGS.TS. Đinh Văn Hường, Trưởng Ban Chính trị và Công tác HSSV ĐHQGHN

14.

GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQGHN

15.

PGS.TS. Lê Kim Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN

16.

TS. Nguyễn Viết Lộc, Chánh Văn phòng ĐHQGHN

17.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nội, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

18.

TS. Nguyễn Thị Thanh Phượng, Trưởng đại diện Quỹ Giáo dục Việt Nam

19.

PGS. TS. Lê Quân, Phó Giám đốc ĐHQGHN

20.

PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

21.

TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện, ĐHQGHN

22.

TS. Phạm Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

23.

TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng Ban Hợp tác & Phát triển, ĐHQGHN

24.

PGS.TS. Vũ Văn Tích, Trưởng Ban Khoa học Công nghệ, ĐHQGHN

25.

TS. Đinh Văn Toàn, Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế, ĐHQGHN

26.

PGS.TS. Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, Bộ GD&ĐT

27.

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT

Danh sách gồm 27 thành viên./.

Nguồn: http://infeqa.vnu.edu.vn/dam-bao-chat-luong/hoi-dong-dbcl/191/danh-sach-hoi-dong-dam-bao-chat-luong-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi.html