[Clip] ULIS trong tôi – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] ULIS trong tôi

Clip giới thiệu về Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, một cơ sở đào tạo đã có 60 năm lịch sử với nhiều thành tích ấn tượng. Trải qua nhiều năm phát triển, ngôi trường đã là nơi gắn bó của bao thế hệ học sinh, sinh viên, giảng viên, cán bộ. Với ý chí quyết tâm, các ULIS-er sẽ nỗ lực phấn đấu để xây dựng trường ngày càng tươi đẹp với nhiều thành công rực rỡ.