Thông báo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và triển khai công tác nữ năm 2017 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và triển khai công tác nữ năm 2017

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2016-2017 của Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Nữ công Trường và được sự đồng ý của Đảng ủy và Ban Giám hiệu cũng như căn cứ ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Công đoàn Trường,

Ban Chấp hành Công đoàn Trường và Ban Nữ công dự kiến tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 kết hợp triển khai công tác nữ năm 2017.

  1. Địa điểm: Vườn quốc gia Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình (Cúc Phương Resort & Villas).
  2. Thời gian: Ngày 04-5/3/2017 (Chương trình 02 ngày 01 đêm).

07h00 ngày 04/3/2017 đại biểu tập trung tại sân nhà A1, khởi hành đi Ninh Bình.

14h00 ngày 05/3/2017 đại biểu xuất hành về Hà Nội.

  1. Thành phần:

– Nữ cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn hiện đang công tác tại Trường.

– Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, UBKT Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn TNCS HCM Trường, Chủ tịch Hội SV Trường, Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Cựu giáo chức Trường, Ban chi ủy các chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị, BCH các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ công đoàn trực thuộc (là nam giới).

 – Khách mời.

  1. Công đoàn các đơn vị báo cáo danh sách đăng ký tham dự:

– Công đoàn các đơn vị thông tin nội dung thông báo này tới toàn thể đại biểu của đơn vị thuộc các thành phần nói trên.

– Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc chịu trách nhiệm lập danh sách cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn của đơn vị (đúng thành phần như thông báo) đăng ký tham dự chuyến đi, báo cáo Ban Tổ chức (qua Văn phòng Công đoàn Trường) bằng văn bản trực tiếp và qua Email: haidoan.ulis@gmail.com  chậm nhất là ngày 22/02/2017.

– Những cá nhân đăng ký tham dự mà không đi phải chịu bồi hoàn toàn bộ kinh phí chi cho chuyến đi của cá nhân đó.

Để chủ động trong công tác tổ chức, chuẩn bị và để chương trình thành công tốt đẹp, BCH Công đoàn Trường đề nghị Chủ tịch các Công đoàn bộ phận, Tổ trưởng các Tổ công đoàn trực thuộc quan tâm thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nội dung, yêu cầu trên đây.