[Clip] Giới thiệu Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngôn ngữ Trung Quốc – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[Clip] Giới thiệu Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngôn ngữ Trung Quốc

Chương trình đào tạo Chất lượng cao Ngôn ngữ Trung Quốc theo Thông tư 23 của Trường ĐHNN-ĐHQGHN được triển khai đào tạo từ năm học 2018-2019. Với chương trình chất lượng đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao, chương trình thu hút sự quan tâm đông đảo của các em học sinh, sinh viên.