TUẦN 10, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 10, NĂM HỌC 2018-2019 Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018

THỨ HAI, 15/10/2018  
8:00 – 10:00 tại P.208, A1 Ban Giám hiệu họp giao ban.
11:00 – 12:30 tại P.406, A1 PHT Ngô Minh Thủy dự khai giảng và tham dự lớp tiếng Ý (A1-1) dành cho cán bộ giáo viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng P. HTPT)    và cán bộ tham gia lớp học.
14:00 -15:30 tại P.301, A1 Hiệu trưởng làm việc với Bộ môn Tâm lý giáo dục về việc xây dựng các chuyên đề phát triển kỹ năng bổ trợ cho sinh viên.Thành phần tham dự: Bà Hà Lê Kim Anh (P. ĐT), ông Vũ Văn Hải, bà Nguyễn Huyền Trang (P. CT và CT HSSV) và toàn thể cán bộ Bộ môn Tâm lý Giáo dục.
14:00 – 15:30 tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Phòng Quản trị.Thành phần tham dự: Ông Phạm Văn Kim, ông Nguyễn Tử Huy, ông Phạm Đình Lượng.
15:30 – 16:30 tại P.208, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với lãnh đạo Trung tâm CNTT – TT và Học liệu.Thành phần tham dự: Ông Khoa Anh Việt, ông Trịnh Hải Tuấn, bà Dương Khánh Linh.
16:00 – 17:00 tại P.406, A1 PHT Ngô Minh Thủy dự khai giảng lớp tiếng Ý (A1-2) dành cho cán bộ giáo viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Ông Đỗ Minh Hoàng (Trưởng P. HTPT) và cán bộ tham gia lớp học.
17:00 tại Sân vận động Trường ĐHNN – ĐHQGHN PHT Ngô Minh Thủy, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ dự khai mạc Giải bóng đá nữ cán bộ, viên chức Trường ĐHNN – ĐHQGHN chào mừng 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018).Thành phần tham dự: Đại diện Đảng ủy, BCH Công đoàn Trường, cán bộ, viên chức trong Trường quan tâm tới dự và cổ vũ.
THỨ BA, 16/10/2018  
8:00 – 9:30 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm 2019.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo và chuyên viên chuyên trách Phòng Đào tạo, bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (Giám đốc TTKT), ông Khoa Anh Việt (Giám đốc TT CNTT-TT và HL), đại diện lãnh đạo Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

10:30 – 12:00 tại P.406, A1 PHT Ngô Minh Thủy làm việc với nhóm chuyên gia tiếng Nhật Khoa NN và VH Nhật Bản và chuyên gia Qũy Giao lưu quốc tế Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Bà Đào Thị Nga My, bà Trần Kiều Huế, bà Phạm Thị Thu Hà, bà Hoàng Thu Trang (Khoa NN và VH Nhật Bản).

14:00 – 15:00, tại P.401, A1 PHT Ngô Minh Thủy làm việc với đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên/ Hội Sinh viên, lãnh đạo Phòng CT và CT HSSV về công tác học sinh, sinh viên.

Thành phần tham dự: Các ông, bà: Vũ Văn Hải, Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Huyền Trang (P. CT và CT HSSV), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN).

14:00 – 15:30 tại P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban thanh lý tài sản của Trường ĐHNN – ĐHQGHN.Thành phần tham dự: Thành viên Ban thanh lý tài sản theo Quyết định số 2129/QĐ-ĐHNN ngày 09/10/2018 của Hiệu trưởng (gồm các ông, bà: Nguyễn Tử Huy, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trọng Tuyến (Phòng Quản trị), Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung (Phòng Kế hoạch – Tài chính).
15:00 – 16:30 tại P.401, A1 PHT Ngô Minh Thủy họp rà soát công tác tổ chức thi Olympic tiếng Anh không chuyên năm 2018.Thành phần tham dự: Thành viên Ban tổ chức cuộc thi (Ban hành theo QĐ 1330/QĐ-ĐHNN ngày 09/7/2018 của Hiệu trưởng gồm các ông bà: Nguyễn Lân Trung, Hoa Ngọc Sơn, Vũ Văn Hải, Nguyễn Thị Quỳnh Yến, Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Ngọc Anh).
THỨ TƯ, 17/10/2018  
8:00 – 9:00 tại Hội trường Vũ Đình Liên PHT Nguyễn Xuân Long dự hội thảo “Giới thiệu hệ thống Elearning, Trung tâm Học liệu và Dự án tăng cường văn hóa đọc trong sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN”.

Thành phần tham dự: Đại diện BCĐ CTĐT chất lượng cao theo TT23/2014 tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN, giáo viên chủ nhiệm các lớp CLC theo TT23 và toàn thể sinh viên QH.2018 CTĐT CLC theo TT23 ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

9:00 – 11:00 tại P. 410, A1 Hiệu trưởng, PHT Nguyễn Xuân Long dự hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 ở Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy Trường ĐHNN – ĐHQGHN theo QĐ số 372/QĐ-ĐHNN ngày 22/1/2018 của Hiệu trưởng và thành viên Ban truyền thông tuyển sinh đại học chính quy Trường ĐHNN- ĐHQGHN theo QĐ số 373/QĐ-ĐHNN ngày 22/1/2018 của Hiệu trưởng (Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm về nội dung).

8:30 – 11:30 tại P.101, A3 PHT Lâm Quang Đông chấm và xét hồ sơ thí sinh dự tuyển chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức.

Thành viên tham dự: Theo Quyết định số 2153/QĐ-ĐHNN ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng

14:00 tại P.203, ĐHQGHN Hiệu trưởng dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng ĐHQGHN
14:00 – 16:30 tại P.101, A3 Tổ chức chấm phỏng vấn thí sinh dự tuyển chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Đức và tiếng Đức như một ngoại ngữ và ngôn ngữ thứ hai trong bối cảnh Việt Nam – Đức.

Thành viên tham dự: Theo Quyết định số 2153/QĐ-ĐHNN ngày 10/10/2018 của Hiệu trưởng.

15:00 – 16:00 tại P.509, A1 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu họp thông qua kế hoạch năm học 2018-2019 của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường.

Thành phần tham dự: Thường vụ Đoàn trường, Thư ký Hội sinh viên Trường.

16:00 – 19:00 tại P.509, A1 Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu gặp mặt cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường.

Thành phần tham dự: PGS. Nguyễn Lân Trung (Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Hợp tác và phát triển), đại diện lãnh đạo các Khoa Đào tạo, lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các phòng: Đào tạo, CT và CT HSSV, lãnh đạo Phòng Quản trị, Giám đốc TT CNTT – TT và HL, Trưởng các Bộ môn: Tâm lý Giáo dục, Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam, NN và VH Ả rập, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Sinh viên Trường và khách mời.

THỨ NĂM, 18/10/2018  
8:00 – 9:00, P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long làm việc về kết quả rà soát chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền ký của Hiệu trường Trường THPT CNN, Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng Khoa ĐT và BDNN.Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Thành Văn (Trường THPT CNN), Huỳnh Anh Tuấn (Khoa SĐH), Hoa Ngọc Sơn (Khoa  ĐT và BDNN), Nguyễn Thị Hải Yến (Phòng HCTH).
9:00 – 11:00, P.301, A1 PHT Nguyễn Xuân Long họp với Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính.Thành phần tham dự: Các ông, bà: Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Đoàn Phượng (P.HCTH), Nguyễn Thành Công, Lê Đình Lương (P.TT&PC), Cù Thanh Nghị, Trần Hoa Anh (P.TCCB).
THỨ SÁU, 19/10/2018  
8:00 tại P. 203, ĐHQGHN Hiệu trưởng làm việc với Ban Giám đốc ĐHQGHN về đề án mở hệ đào tạo THCS chất lượng cao.

Thành phần tham dự: Ông Nguyễn Thành Văn, ông Nguyễn Phú Chiến, bà Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN).

 

THÔNG BÁO- NHẮC VIỆC

  1. Phòng Thanh tra và Pháp chế thực hiện công văn số 3299/ĐHQGHN-TT&PC ngày 04/10/2018 về việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019. Hạn nộp kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị trước ngày 15/10/2018.
  2. 14:00 ngày thứ Sáu (19/10/2018) tại P.101, A3: Họp Hội đồng cấp ĐHQG chấm luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Mai Thị Huế, khóa 22, chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Trung Quốc. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 1912/QĐ-ĐHNN ngày 10/9/2018 của Hiệu trưởng, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và cán bộ quan tâm.