(Clip 5) Thông tin về chương trình đào tạo chất lượng cao TT 23 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 5) Thông tin về chương trình đào tạo chất lượng cao TT 23

Video được cắt từ clip livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019 ngày 19/7/2019