(Clip 6) Các cơ hội học bổng cho sinh viên chương trình chất lượng cao TT23 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội