(Clip 1) Các điểm mới trong tuyển sinh đại học 2019 của ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội