(Clip 4) Liệu có khác nhau giữa điểm chuẩn của các tổ hợp xét tuyến khác nhau – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 4) Liệu có khác nhau giữa điểm chuẩn của các tổ hợp xét tuyến khác nhau

Video được cắt từ clip livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019 ngày 19/7/2019