(Clip 3) Chia sẻ của các bạn sinh viên về kinh nghiệm lựa chọn nguyện vọng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 3) Chia sẻ của các bạn sinh viên về kinh nghiệm lựa chọn nguyện vọng

Video được cắt từ clip livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019 ngày 19/7/2019