(Clip 14) Các hoạt động hỗ trợ học sinh thi THPT của ULIS – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội