(Clip 12) Chia sẻ của bạn Lý Trường Giang – Sinh viên Bộ môn NN&VH Ả Rập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

(Clip 12) Chia sẻ của bạn Lý Trường Giang – Sinh viên Bộ môn NN&VH Ả Rập

Video được cắt từ clip livestream tư vấn tuyển sinh đại học 2019 ngày 19/7/2019