(Clip 2) Các chính sách tuyển thẳng của Trường ĐHNN – ĐHQGHN – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội