Chương trình Hội thảo khoa học quốc tế 2020 IGRS & 10th EACTF trực tuyến trên phần mềm Zoom – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chương trình Hội thảo khoa học quốc tế 2020 IGRS & 10th EACTF trực tuyến trên phần mềm Zoom

Trường Đại học Ngoại ngữ xin trân trọng thông báo Hội thảo khoa học quốc tế năm 2020 và diễn đàn lần thứ X về nghiên cứu giảng dạy tiếng Hán khu vực Đông Á dành cho HVCH & NCS tại trường ĐHNN-ĐHQGHN (2020 IGRS & 10TH EACTF) bao gồm 3 phiên tiền hội thảo và hội thảo, cụ thể:

1. Các buổi tiền hội thảo

1.1. Thứ Sáu 23/10/2020 (8h00 – 11h00)

Zoom ID: 960 9302 0139

Doctoral Studies across Institutes – ULIS-Monash Roundtable

Nội dung 1. Các câu hỏi về nội dung 1 (workshop 1) có thể về các khó khăn vướng mắc của các bạn trong quá trình làm đề tài của mình (Khảo cứu/PPNC/Câu hỏi NC/cách trình bày, báo cáo kết quả phân tích dữ liệu/viết chương kết luận).

1.2. Thứ Bảy 24/10/2020 (8h00– 11h00)

Zoom ID: 960 9302 0139

Building Bridges – Collaboration in Research and Publication between ULIS and Monash Faculty of Education

Nội dung 2. Các câu hỏi về nội dung 2 (workshop 2) có thể về những băn khoăn của các bạn về các lĩnh vực HV/NCS 2 trường có thể cộng tác trong NC và công bố kết quả NC; khả năng công bố kết quả NC trên các tạp chí có chỉ số ISI/Scopus,…cách thức hơp tác, những yêu cầu đặt ra đối với HV/NCS của cả 2 trường khi mong muốn cộng tác với nhau,

1.3. Thứ Bảy 24/10/2020 (14h00– 17h00)

Zoom ID: 960 9302 0139

Trao đổi học thuật với HV, NCS ULIS ngành tiếng Trung của GS. Zhou Xiaobing (ĐH Sun Yat-sen, Trung Quốc)

2. Ngày Hội thảo

Hội thảo khoa học quốc tế 2020 IGRS & 10th EACTF

Chủ Nhật 25/10/2020 (từ 8h00 – 17h00)

Phiên toàn thể và Phiên bế mạc Plenary Session & Closing Session: Zoom ID: 960 9302 0139

Thông tin các Tiểu ban từ số 1 đến số 15 xin xem tại đây

Trân trọng thông báo!