TUẦN 18, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TUẦN 18, NĂM HỌC 2020-2021 Từ ngày 26/10/2020 đến ngày 01/11/2020

THỨ HAI, 26/10/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.208, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long họp Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Nguyễn Văn Đoàn (CT CĐ), Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Thị Ngọc Anh (ĐTN).

9:45 – 10:45, tại Zoom Meeting

Hiệu trưởng tham dự hội thảo APEC lần thứ 9 “The New Era of Digital Education: Multilateral Approach and Challenges for APEC”.

Thành phần tham dự: ông Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Lưu Thị Nam Hà (VP đại điện FEFU).

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng họp Ban chỉ đạo thực tập tại Nhật Bản.

Thành phần tham dự: Ban chỉ đạo và Ban thư ký điều phối theo Quyết định của Hiệu trưởng.

14:00 – 15:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp thanh lý tài sản năm 2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà Phạm Văn Kim, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Xuân Kiên, Nguyễn Trọng Tuyến, Nguyễn Đức Trọng (P.QT), Lê Văn Tuyển, Vương Thảo Nhung (P.KHTC).

15:30 – 17:00, tại Homies A2

PHT. Hà Lê Kim Anh dự tọa đàm Mindfulness: Hướng đi mới cho giáo dục bền vững.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT, Phòng CT&CTHSSV; Ban Giám hiệu trường THPT CNN, THCS Ngoại ngữ;  các cán bộ giảng viên học khóa Mindfulness và các cán bộ giảng viên quan tâm.

18:00 – 19:30, tại HT Vũ Đình Liên

PHT. Hà Lê Kim Anh dự lễ trao bằng Cử nhân ngoại ngữ hệ Vừa làm vừa học năm 2020.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Nguyễn Đoàn Phượng (P.HTCH), Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB), Lê Thị Khánh Trang (P.KHTC), Nguyễn Văn Đoàn (P.CT&CTHSSV), Phạm Văn Kim (P.QT), Nguyễn Thành Công (P.TT&PC), Nguyễn Ninh Bắc (TT.ĐBCL), Nguyễn Văn Sơn (TT.PTNL); toàn thể cử nhân Khoa ĐT&BDNN và khách mời.

THỨ BA, 27/10/2020

 

8:00 – 9:30, tại P.201, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long họp xây dựng quy định sử dụng mạng xã hội, quản trị hình ảnh cá nhân, tổ chức tại Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Khoa Anh Việt (TT.CNTT-TT&HL), Cao Văn Đông (P.HCTH), Nguyễn Thị Như Anh (P.CT&CTHSSV), Nguyễn Ngọc Anh (P.TT&PC),  Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN-HSV), Hoàng Thị Mai Phương (BM. NN&VH Ả Rập).

7:30 – 11:45, tại HT Sunwah và Zoom Meeting

Hiệu trưởng, PHT. Lâm Quang Đông dự Hội thảo Quốc tế “Dịch thuật thời đại 4.0: Đào tạo, Nghiên cứu & Thực tiễn” – UCIT2020.

Thành phần tham dự: giảng viên dịch các khoa, sinh viên được điều động; cán bộ giảng viên quan tâm.

11:00 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 4 (Webinar 3).

Nội dung:

1.     “Phụ nữ làm lãnh đạo, họ phải đánh đổi hạnh phúc gia đinh” (BCV: Lã Thị Thanh Mai – Khoa NN&VH Hàn Quốc)

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS; BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

14:00 – 15:30, tại P.410, A1

Hiệu trưởng họp về kế hoạch chuyển đổi số năm học 2020-2021 của Trường THCS Ngoại ngữ.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Trịnh Hải Tuấn (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Huyền Trang, Hoàng Hoa Hạnh Dung, Ngô Thị Thu Giang, Phạm Minh Huệ, Bùi Thị Mai Phương, Ngô Bích Đào (Trường THCS NN).

THỨ TƯ, 28/10/2020

 

8:30 – 10:00, tại P.201, A1

Hiệu trưởng tham dự họp chi bộ Phòng HTCH-HTPT.

Thành phần tham dự: toàn thể Đảng viên chi bộ Phòng HCTH-HTPT.

10:30 – 11:30, tại Homies, A2

Ban Giám hiệu dự lễ phát động, hưởng ứng Ngày hội ULÍ Book Eair 2020.

Thành phần tham dự: Ban tổ chức Ngày hội sách ULIS Bookfair 2020; các ông/bà: Khoa Anh Việt, Dương Khánh Linh, Nguyễn Lệ Thủy, Nguyễn Thái Bình, Đào Quang Trung, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Thanh Bình, Vũ Thị Liên, Nguyễn Đức Tá (TT.CNTT-TT&HL), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đặng Huyền Thư (ĐTN); đại diện Ban chủ nhiệm các khoa đào tạo, Ban Giám hiệu trường THCS NN và Trường THPT CNN; cán bộ và giảng viên quan tâm.

14:00 – 17:00, tại HT Vũ Đình Liên; Sân tập Nhà đa năng

PHT. Nguyễn Xuân Long dự tập huấn phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: cán bộ được cử đi tập huấn phòng cháy, chữa cháy theo công văn số 1253/TB-ĐHNN ngày 20/10/2020 của Hiệu trưởng.

16:30, tại P.410, A1

Ban Giám hiệu dự Hội nghị sơ kết công tác giảng dạy GDTC và GDQP năm học 2019-2020.

Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng CT&CTHSSV, Phòng KHTC, Phòng QT, Phòng HTCH, Trung tâm PTNL; ĐTN-HSV; Ban Giám đốc Trung tâm GDQP và Trung tâm GDTC; lãnh đạo và chuyên viên Phòng ĐT; toàn thể giảng viên giảng dạy học phần GDQP-GDTC cho sinh viên  QH.2019.F1 của Trường ĐHNN tại Hòa Lạc năm 2019-2020.

THỨ NĂM, 29/10/2020

 

8:15 – 11:30, tại P.410, A1

PHT. Nguyễn Xuân Long dự kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: Đoàn kiểm tra của CĐ ĐHQGHN; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ủy Ban Kiểm tra Công đoàn, Cán bộ Kế toán công đoàn và Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

9:30 – 11:00, tại P.501, nhà C1T, ĐHQGHN

Hiệu trưởng tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2020 của ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Vũ Văn Hải (P.CT&CTHSSV), Dương Khánh Linh (TT.CNTT-TT&HL).

10:30 – 12:00, tại Teams Meeting

Ban Giám hiệu tham dự “Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho cán bộ chủ chốt ULIS” – Đợt 4 (Webinar 4).

Nội dung:

1.     “Deliberate leadership-Làm lãnh đạo thật tuyệt” (BCV: Nguyễn Tuấn Anh-Khoa Sư phạm Tiếng Anh).

2.     “Quản lý sự tin tưởng: khó hay dễ” (BCV: Đàm Minh Thủy)

Thành phần tham dự: Bí thư, Phó bí thư chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường, Trưởng, Phó các Bộ môn thuộc Khoa, Tổ trưởng, tổ phó Trường THPT, THCS, BCH Công đoàn Trường, Chủ tịch, Tổ trưởng công đoàn bộ phận thuộc Trường, Thường vụ Đoàn TN, Ban Thư ký Hội sinh viên; các cán bộ, giảng viên quan tâm.

14:00 – 15:30, tại P.301, A1

Hiệu trưởng, PHT. Nguyễn Xuân Long làm việc với Ban chỉ đạo và nhóm thư ký điều phối Chương trình hợp tác với huyện Ba Vì.

Thành phần tham dự: các ông/bà: Hoa Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Vũ Huy Tâm, Vũ Thị Ngoan (K.ĐT&BDNN), Lại Thị Phương Thảo (Trường THPT CNN), Phạm Minh Huệ (Trường THCS NN), Nguyễn Thị Quỳnh Yến (TT.KT), Nguyễn Lân Trung (HĐ TVHTPT).

THỨ SÁU, 30/10/2020

 

8:00 – 8:30, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu dự họp Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHNN, ĐHQGHN.

Thành phần tham dự: bà Dương Quỳnh Hoa (P.TCCB).

8:30 – 10:00, tại P.301, A1

Ban Giám hiệu dự họp Đảng ủy Trường ĐHNN, ĐHQGHN (Phiên 07).

Thành phần tham dự: các đồng chí Đảng ủy viên.

14:00, tại P.202, ĐHQGHN

Hiệu trưởng dự họp liên tịch Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc ĐHQGHN.

THỨ BẢY, 31/10/2020

 

7:30 (cả ngày), tại HT Vũ Đình Liên

Hội nghị Đào tạo và Học sinh sinh viên Trường ĐHNN, ĐHQGHN năm học 2020-2021 (khu vực đào tạo đại học và sau đại học).

Thành phần tham dự: Ban Chủ nhiệm các khoa đào tạo chính quy; ban Chủ nhiệm Khoa ĐT&BDNN; Trưởng, Phó các bộ môn trực thuộc Trường; Trưởng, Phó các bộ môn trực thuộc khoa; cán bộ văn phòng các khoa; lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng CT&CTHSSV, Khoa Sau đại học; Trưởng các đơn vị: P.TCCB, P.KHCN, P.TTPC, P.KHTC, TT.KT, TT.CNTT-TT&HL, TT.ĐBCL, P.QT.

           THÔNG BÁO – NHẮC VIỆC

  1. TTĐBCL thực hiện công văn số 132/ĐBCL ngày 16 tháng 10 năm 2020 về báo cáo rà soát hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, hạn nộp báo cáo trước ngày 26 tháng 10 năm 2020.
  2. KHCN thực hiện công văn số 3051/ĐHQGHN-KHCN ngày 16 tháng 10 năm 2020 về rà soát, thống kê sản phẩm KHCN có tiềm năng chuyển giao/ thương mại hóa năm 2020-2021, hạn nộp báo cáo trước ngày 26 tháng 10 năm 2020.
  3. CT&CTHSSV thực hiện công văn số 3044/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 15 tháng 10 năm 2020 về chương trình học bổng ADF, Hàn Quốc năm học 2020-2021,hạn nộp danh sách và hồ sơ đề cử học bổng trước ngày 27 tháng 10 năm 2020.
  4. Thứ Hai, ngày 26/10/2020, 14:00 – 16:00, tại P.509, A1: Hội thảo – Học bổng “Thịnh trí Thành tài” cùng Cathay lần thứ 13 năm 2020. Thành phần tham dự: đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng CT&CTHSSV, Phòng HTPT,  ĐTN-HSV;  đại diện Ban Chủ nhiệm và giáo vụ khoa NN&VH Trung Quốc; sinh viên được nhận học bổng và sinh viên tham gia hội thảo
  5. Thứ Năm, ngày 29/10/2020, 8:00 – 12:00, tại P.410, A1: Lâm Quang Đông dự họp kiểm tra về công tác chuẩn bị trước khi đánh giá ngoài. Thành phần tham dự: lãnh đạo và chuyên viên Trung tâm ĐBCL; các ông/bà: Lê Thị Khuyên (BM.NN&VH Ả Rập), Trịnh Hải Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thái Bình, Đào Quang Trung, Nguyễn Lệ Thủy (Trung tâm CNTT-TT&HL), Nguyễn Trọng Tuyến (Phòng QT), Trần Lưu Ly (Khoa SPTA), Nguyễn Ngọc Anh (Đoàn TN) và 4 nhóm sinh viên hỗ trợ livestream.