Chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng với cán bộ Học viện Khoa học Quân sự – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng với cán bộ Học viện Khoa học Quân sự

Ngày 30/5/2018, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng với cán bộ Học viện Khoa học Quân sự. Đây là hoạt động nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa hai trường nhằm tăng cường giao lưu, nâng cao hiệu quả của công tác đảm bảo chất lượng.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Ngoại ngữ; lãnh đạo và cán bộ Ban Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục Học viện Khoa học Quân sự.

ThS. Nguyễn Ninh Bắc chia sẻ về “Vòng quay chất lượng” tại ULIS

Tại hội nghị, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã chia sẻ những thông tin về hoạt động của Trung tâm, tổng quan công tác đảm bảo chất lượng trong trường. ThS. Nguyễn Ninh Bắc – Giám đốc Trung tâm cho biết Nhà trường đã hoàn thành kiểm định chất lượng cho 13 chương trình đào tạo, trong đó có 3 chương trình kiểm định theo bộ tiêu chuẩn chất lượng AUN và hiện 1 chương trình đang được kiểm định (Ngành CLC Ngôn ngữ Anh). Các thầy cô còn chia sẻ thêm những kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và công tác tự đánh giá.

Ban Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục Học viện Khoa học Quân sự cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng của đơn vị mình với những đặc thù riêng là một trường quân đội. Trong khuôn khổ chương trình, hai bên đã trao đổi về những khó khăn, kinh nghiệm trong các hoạt động đảm bảo chất lượng như: nội dung khảo sát, công tác lấy ý kiến người học, cơ sở xây dựng công cụ, công tác xử lý số liệu,…

Đánh giá cao hiệu quả của công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Trung tá Nguyễn Bích Ngọc – Trưởng ban Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục Học viện Khoa học Quân sự bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tích cực trao đổi kinh nghiệm và có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác trong tương lai.

ULIS Media