chia sẻ kinh nghiệm – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: chia sẻ kinh nghiệm

Tổ chức ngày sẻ chia 2020: Nảy mầm vươn cao

Ngày 1/11/2020, Trường Đại học Ngoại ngữ đã phối hợp với Dale Carnegie, Việt Nam tổ chức ngày sẻ chia 2020: Nảy mầm vươn cao. Đây là chương trình được tổ chức nhằm mang đến cơ hội kết nối, lắng nghe trải nghiệm thực tiễn và được cố vấn trực tiếp từ các anh/chị lãnh đạo, quản lý cấp cao.